Wat geeft uitsluitsel over een strikt correct gebruik van lidwoorden: de vermelding in het groene boekje?

Mathias , 19 jaar
11 juni 2011

Er is reeds een antwoord gegeven op de vraag welk lidwoord men moet gebruiken bij 'blog'. Toch staat er in het 'groene boekje' DE. Is DE dan het - strikt gezien - correcte gebruik?

Antwoord

Beste Mathias

Zoals inderdaad al werd uitgelegd als vraag 17464 op een eerdere vraag over welk lidwoord bij blog hoort, kan je volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal ("het groene boekje") enkel de gebruiken bij blog, maar zowel de als het bij de langere vorm weblog, terwijl Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal beide lidwoorden vermeldt voor blog.

Het "groene boekje" is de autoriteit op het gebied van spelling en "de dikke Van Dale" wordt beschouwd als de autoriteit op het gebied van de betekenis van woorden. Het gebruik van lidwoorden behoort echter tot geen van beide domeinen. Ook belangrijk om te weten, is dat het "groene boekje" prescriptief bedoeld is: de spelling van de woorden die erin voorkomen, moet in principe door elke taalgebruiker gevolgd worden. De Van Dale is echter descriptief bedoeld: het woordenboek past zich geregeld aan op basis van corpusonderzoek naar geschreven en gesproken taalgebruik in het hele Nederlandse taalgebied. Veel taalgebruikers raadplegen de Van Dale om "de norm" op te zoeken (bv. om als scheidsrechter te fungeren in een spelletje Scrabble), maar eigenlijk is het woordenboek daar niet voor bedoeld.

Ik vermoed dat de exclusieve vermelding van de bij blog in het "groene boekje" voortkomt uit de praktijk om zoveel mogelijk de algemene taalregels en -principes toe te passen: nieuwe leenwoorden krijgen in de regel de als lidwoord. Van Dale kijkt echter naar de praktijk in de taalgemeenschap, en als het leenwoord zowel met de als het gebruikt wordt, dan geeft het woordenboek dat zo aan.

Als je absoluut zeker wil zijn dat niemand bezwaar maakt tegen jouw lidwoordkeuze, dan neem je best de, want dan volg je de algemene regel en beide toonaangevende naslagwerken vermelden die optie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen