hoe wordt ATP omgezet in ADP?

Wim, 21 jaar
8 juni 2011

Ik las op internet dat ATP wordt omgezet in ADP onder invloed van water. Hierbij komt fosfaat vrij echter welke bij producten worden er nog meer gevormd omdat er na het afsplitsen van fosfaat nog twee waterstof atomen over blijven.

Antwoord

Dag Wim,

het klopt dat ATP in ADP (of AMP) wordt omgezet door hydrolyse: dat is splitsen door water van een covalente binding: hier de fosfo-di-ester binding tussen 2 fosfaten van ATP door aan de ene kant een OH- en een H+ van de binding te positioneren. Je krijgt dan aan beide kanten een fosfaat met OH groep. Dit is van fosforzuur dan de zure groep die protonen gaat afgeven afhankelijk van de pH van het medium waarin hij zit: hier het cytoplasma dus. Zwakke zuren geven niet alle protonen af: fosforzuur in zijn tweede zure functie is ook zwak zuur: hoeveel protonen eraf gaan en hoeveel erop blijven kan je uitrekenen met de pKa van het zuur (ook de organische groepen verderop hebben invloed via mesomeer en inductief effect). In praktijk maken we ons hierover niet al te veel kopzorgen. De pH van cytoplasma is erg gebufferd rond pH 7 of iets lager en of fosforzuur nu zijn protonen houdt of afgeeft, maakt niet echt veel uit: dit stabiliseert zich op het evenwicht wel vanzelf en dit evenwicht is toch dynamisch, zodat enzymen die fosforzuur of één van zijn organische fosfaatverbindingen willen en dat specifiek in de ene of andere vorm willen (met proton, dus ongeladen of zonder, dus met een negatieve lading), altijd wel vinden wat ze nodig hebben. Je moet wel opletten dat je niet over waterstof atomen praat, maar enkel over waterstof ionen (of protonen). Atomen als dusdanig komen niet voor in de biologie, enkel ionen (ook Na, K, Cl, ... allemaal als ion) of moleculen.

groeten,
Myriam Meyers,

docent industriële microbiologie en biochemie
KHLim

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen