Hebben vissen dorst?

jelle, 10 jaar
6 mei 2008

Antwoord

Het is belangrijk te weten dat vissen een half doorlaatbare huid hebben: deze laat wel het water door maar niet de stoffen die in het water zitten. Door een proces dat we osmose noemen gaat het water steeds in de richting van een plaats met minder zout naar een plaats met meer zout, in dit geval door de huid van de vis.

Hierbij moeten we onderscheid maken tussen de vissen die in de zee leven en vissen die in het zoet water rondzwemmen. 

Bij zeevissen is de zoutconcentratie in hun lichaam lager dan dat van het water. Het water stroomt dus altijd door hun huid naar buiten toe. Bijgevolg moet een zoutwatervis veel drinken anders droogt hij uit. Natuurlijk drinken deze vissen zeewater, hun nieren zijn dan ook zo aangepast dat zij deze zoutconcentraties kunnen verwerken. Zeevissen hebben dus constant dorst!

Bij zoetwatervissen is de zoutconcentratie in hun lichaam hoger dan dat van het water waarin ze rondzwemmen. Dus het water gaat hier door de huid naar binnen toe. Zoetwatervissen moeten dus niet veel drinken maar juist veel plassen om al dat water dat binnen komt kwijt te geraken. Zoetwatervissen hebben dus geen dorst! 

Indien je dus een zeevis in zoet water zet dan zal deze niet overleven. Een zeevis is het immers gewoon om te drinken en hij gaat dan ook nog eens via de huid water binnen krijgen, bijgevolg zwelt hij op en sterft.

Indien je een zoetwatervis in de zee zet zal deze ook niet overleven. Deze is het immers niet gewoon om te drinken bij gevolg droogt hij uit en sterft. 

Er bestaan echter vissen zoals paling en zalm die en in zoetwater en in zoutwater kunnen leven. Zij kunnen zich aanpassen aan de veranderende omgeving.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Gerlinde Van Thuyne

visserijbioloog, visbestanden in Vlaanderen, trends, verspreiding, rode lijstsoorten

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Kliniekstraat 25 1070 Brussel
http://www.inbo.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen