Hoe optellen en vermenigvuldigen met beduidende cijfers?

J., 14 jaar
28 mei 2011

Ik zit met een vraag omtrent beduidende cijfers. Stel dat ik 4 keer 4,0 J warmte aan een voorwerp toevoeg, hoeveel warmte voeg ik dan in totaal toe? 16,0 J of 16 J? Men zou kunnen zeggen: 4 * 4,0 J = 16 J Wat twee beduidende cijfers oplevert; bij vermenigvuldiging met een onbenoemd getal wordt het aantal beduidende cijfers bewaard. De vermenigvuldiging is echter gedefinieerd als een herhaalde optelling. Daarom: 4 * 4,0 J = 4,0 J+ 4,0 J + 4,0 J + 4,0 J = 16,0 J Bij optellen en aftrekken moet men immers het (minste) aantal cijfers na de komma bewaren. Hoe zit dit? Mijn leerkracht fysica kan me hierop niet echt een antwoord geven.

Antwoord

Je beide redeneringen zijn juist (er zijn zo nog voorbeelden te vinden, naargelang je eerst haakjes uitwerkt of eerst termen vermenigvuldigt). De reden waarom je aan twee mogelijke oplossingen komt, is dat jullie heel sterk vereenvoudigde formules mogen gebruiken, die in de meeste gevallen een goede benadering kunnen geven van de werkelijkheid. Wil je het helemaal correct hebben, met een eenduidig antwoord, dan zou je je moeten verdiepen in de cursus waarschijnlijkheidsrekenen (statistiek).

Prijs je gelukkig dat je je daar niet moet mee bezighouden voor je oefeningen fysica in klas!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen