Is atheïsme een religie?

Sofie, 16 jaar
20 april 2011

Als atheïst geloof je dat er geen God is, is atheïsme dan een religie?

bedankt!

Sofie

Antwoord

Zo zou je dat kunnen formuleren, Sofie, maar dan gebruik je 'geloof' en 'geloven' toch in een niet religieuze betekenis. Een geloof, religie (afgeleid van een Latijns begrip dat 'verbinden' betekent) of godsdienst verwijst naar iets hogers waarin je gelooft (of iets waarvan je denkt of overtuigd bent dat het hoger is). Dat iets wordt gewoonlijk verpersoonlijkt, niet zelden gedacht en uitgebeeld - zoals in het christendom - als een persoon, doorgaans iemand in menselijke gedaante.Niet zelden wordt die godheid ook nog omringd door een heel gevolg dergelijke personen. De meeste mensen, de meeste gelovigen hebben dergelijke voorstellingen nodig. Ze maken het geloven gemakkelijker en bevorderen het. Eigenlijk zijn dit natuurlijk vormen van bijgeloof maar daar zit elk geloof vol van.

Als atheïst geloof je niet dat er goden, godheden, laat staan goden met een menselijke uiterlijk bestaan. Je ziet wel dat geloof en geloven in bepaalde omstandigheden het leven makkelijker of minder moeilijk kunnen maken (bijvoorbeeld bij het rouwproces, als je werkelijk gelooft dat je de verloren dierbare ooit in een hiernamaals zult terugzien), maar anderzijds ook dat geloof en geloven mensen vaak dom houdt, het kritisch denken belet en helaas ook veel kwaad kan aanrichten, vooral dan door het niet aanvaarden en zelfs vervolgen van andersgelovigen en ongelovigen (sta even stil bij deze twee begrippen: andersgelovige en ongelovige).

Als je niet gelooft dat er buitenaardse wezens zijn, god-de-vaders of spoken, dan geloof je iets niet, maar dat is geen geloof. Het niet aanvaarden van het bestaan van iets waar geen enkel bewijs voor is, is uiteraard geen geloof, het is niet geloven, een afwijzing van dat geloof. Atheïsme is de afwijzing van religie (band met god) omdat er geen enkel bewijs is dat er ook maar één god bestaat, ja bestaan kan. Nu zijn er wel ongelovigen die religie oprekken tot bijvoorbeeld een respectvolle houding tot de natuur waarvan wij als mensendieren deel van uitmaken, uit voortkomen en zullen naar terugkeren (zo heb je hier toch meteen een 'schepping' en een 'hiernamaals'), maar dat is aan mij persoonlijk niet besteed. Ik heb daar geen nood aan of geen boodschap aan. Ik ben hier als mens buiten mijn wil terechtgekomen, door het toeval van de geboorte in een bepaalde sociale situatie, op een bepaald moment, in een bepaald geslacht (man), met bepaalde kwaliteiten en tekortkomingen en zal hier een bepaalde tijd leven, al dan niet iets realiseren, me al dan niet voortplanten, kwaad en goed doen. En dat probeer ik of beter, gezien mijn leeftijd, heb ik geprobeerd naar best vermogen te doen. En als ik er straks, later, het hoofd bij neerleg, dan verga ik, ga ik terug op in de materie of natuur, verdwijn ik, is het voorbij.

Vriendelijke groet,

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen