Kan de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit opgeslagen worden in een waterstofbatterij?

Philippe, 52 jaar
18 april 2011

Gezien de centrale productie via zonnepanelen van elektriciteit het net belast, wordt gedacht aan het aanrekenen van het gebruik van het net.

Antwoord

Het productiepatroon van elektriciteit uit bijv. zonne- of windenergie  kan heel sterk variëren. Door de elektriciteit  geproduceerd tijdens piekmomenten gedeeltelijk om te zetten in waterstof, ondervindt het elektriciteitsnet geen hinder van deze piekproductie. Wanneer er minder elektriciteit gemaakt wordt, kan de geproduceerde waterstof via brandstofcellen terug naar elektriciteit worden omgezet. Brandstofcellen zetten waterstof en zuurstof om in elektriciteit met warmte en water als enige bijproduct. Waterstofproductie laat toe de overtollige elektriciteit tijdelijk te bufferen, of ze kan gebruikt worden om bussen of heftrucks te laten rijden.

Meer info in het (gratis) magazine van imec: http://www2.imec.be/content/user/File/IC32_final.pdf, p16-19

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw