Valt er nog veel te verbeteren aan de relativiteitstheorie van Albert Einstein?

Samuel , 11 jaar
13 april 2011

Ik las laatst ergens dat er een wiskundig genie van 12 is en daar stond bij dat hij de relativiteitstheorie E=MC2 zou nakijken en zonodig verbeteren maar ik vroeg me dit af: valt daar wel wat aan te verbeteren? Vanwege dat 12 jarig wiskundige genie

Antwoord

.Beste Samuel,


120 jaar geleden stelde een beroemd man dezelfde soort vraag over de fysica van toen en vond dat er nog heel weinig te ontdekken viel. Toen kwam Einstein en die bekeek die fysica vanuit een nieuw oogpunt, waar niemand nog aan gedacht had.

En zo gaat het in de wetenschap: waar niemand voorheen aan dacht blijkt een nieuwe kijk op de wetenschap te geven. Je kan dus nooit zeggen dat we nu wel alles weten.

Wat de theorie van Einstein betreft is er wel iets waar we ons vragen moeten bij stellen: zijn theorie ( de zgn. algemene relativiteitstheorie) is gemaakt voor grote massa's en grote afstanden, sterren en sterrenhopen. Ze is niet te verenigen met wat we weten over de fysica van atomen en hun bestanddelen (quantummechania, noemt men die theorie). Veel mensen zoeken hier een oplossing voor.
Misschien kan jij ooit hierover een ontdekking doen?

Want denk aan Einstein: die stelde zich al als kind vragen over het licht en zijn snelheid. Toen studeerde hij hard om te weten hoe men dacht dat het in elkaar zat; en omdat hij altijd zelf wou begrijpen en niet tevreden was met wat zijn professoren vertelden kwam hij uiteindelijk op zijn nieuw inzicht.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen