Wat gebeurt er met de waarde van een appartementsgebouw dat in verval raakt en afgebroken moet worden? Krijgt elke eigenaar dan een deeltje van de bouwgrond?

Katrien, 22 jaar
7 april 2011

Wanneer je in het bezit bent van een huis is dit duidelijk: wanneer het huis niet meer bewoonbaar is, wordt dit gesloopt en behoud je de waarde van de bouwgrond. Stel dat ik binnenkort een appartement koop, hier de rest van mijn leven in woon, maar dat het dan niet meer te renoveren valt en gesloopt moet worden. Heb ik dan echt niets meer en is het zoals sommigen zeggen: als je een appartement koopt, koop je lucht: het plafond en de vloer zijn van je boven - en onderbuur.Bij voorbaat dank deze vraag te beantwoorden,Met vriendelijke groeten,Katrien Geentjens

Antwoord

Beste Katrien,

Het Burgerlijk Wetboek bevat sinds 1994 een regeling voor gevallen van gehele of gedeeltelijke vernietiging van een appartementsgebouw (art. 577-7 § 1, 2°, c): voor een heropbouw is een meerderheid van 4/5den nodig binnen de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

Wordt er beslist NIET herop te bouwen, dan heeft elke mede-eigenaar recht op een stuk grond volgens zijn aandeel in de mede-eigendom (en dat aandeel staat beschreven in de notariele basisakte).

Ik hoop dat ik hiermee jouw vraag voldoende heb beantwoord. Het is inderdaad een belangrijke vraag, vermits er een massale bouw van appartementsgebouwen is geweest in de jaren 1960, niet steeds met deugdelijke materialen, en deze gebouwen thans, een halve eeuw later, tekenen van verval beginnen te vertonen.

Vriendelijke groet,

Dries

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dries Simoens

socialezekerheidsrecht + verkeersrecht

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen