Waarom is het kookpunt van azijnzuur hoger dan van ethanol?

hilda, 46 jaar
6 april 2011

bij het lesgeven in 5wet : wie heeft het hoogste kookpnt : ethanol of ethaanzuur ?Ik vond het volgende H-bruginteracties dubbel zoveel als bij ethanol , vandaar azijn hoogste kkpnt. Dit begrijp ik niet goed .

Antwoord

Dag Hilda,

Carbonzuren vormen inderdaad dimeren, met twee waterstofbruggen tussen beide moleculen - zie eerste afbeelding. Op zich is dit echter niet de belangrijkste reden voor het hoge kookpunt van carbonzuren. Alcoholen, bijvoorbeeld kunnen bijvoorbeeld ook meerdere waterstofbruggen maken per molecule.

De waterstofbruggen van carbonzuren zijn echter sterker dan die van alcoholen. Dit blijkt, o.a. uit infrarood analyse. Bij alcoholen absorberen de waterstofbruggen rond 3"00 cm-1 ; bij carbonzuren is dit ca. 3000 cm-1. De reden voor deze grotere sterkte is vooral te wijten aan het inductief effect van de carbonylgroep (C=O) die de elektronendichtheid verlaagt van de O-H binding (Dit is mede oorzaak van het zure karakter van carbonzuren).

Dus carbonzuren vormen niet per sé meer waterstofbruggen dan alcoholen, maar de interacties zijn vooral sterker.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen