Blijft de zon voor altijd branden?

Alisa , 16 jaar
5 april 2011

Een kaars blijft niet voor altijd branden ... is dat ook zo voor de zon? Blijft de zon altijd branden?

Antwoord

Eigenlijk is het bij de zon hetzelfde als bij de kaars. De zon zal ophouden met branden als de beschikbare brandstof op is.

De zon haalt, net als de andere sterren, haar energieproductie uit nucleaire fusie van waterstof, die wordt omgezet in helium. Dit proces grijpt enkel plaats in een kleine zone rond de kern van de zon. Het proces zal stoppen wanneer in dat gebied alle beschikbare waterstof is omgezet in helium.
Daarna zal de kern samentrekken tot wanneer de temperatuur hoog genoeg is opgelopen om opnieuw een korte fase van heliumverbranding mogelijk te maken. Maar daarna is het wat energieproductie betreft gedaan, en is de zon eigenlijk aan haar einde gekomen.
Al die ingrijpende veranderingen in de kern hebben ook gevolgen voor de rest van de zon. De zon zal op het einde van haar leven haar buitenlagen enorm doen opzwellen, terwiijl de oppervlaktetemperatuur zal dalen tot een 3000K.

Als je daarover meer wil weten zoek je maar eens informatie op over sterevolutie, meer bepaald van lichte sterren. Zie bijvoorbeeld :
http://www.urania.be/sterrenkunde/sterren/sterren-levensloop.php

Maar binnen ongeverer 5 miljard jaar is het over en uit met de zon.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen