Wat is het verschil tussen bétastraling en statische elektriciteit?

Staf, 55 jaar
5 april 2011

Wat is het verschil tussen (statische) electriciteit en Bétastraling? (beide zijn electronen die van het atoom "loskomen"? en beide kunnen andere materialen zoals de lucht ioniseren?)

Antwoord

Statische electriciteit ontstaat door wrijving van twee oppervlakken. Door wrijving tussen twee oppervlakken kunnen electronen van het ene materiaal overgaan op het andere zodat het ene materiaal een overschot aan electronen heeft, en het andere een tekort. Dit geeft een spanningsverschil. Wanneer we zo'n materiaal aanraken voelen we soms een kleine schik door de ontlading. Bij dit alles worden dus geen nieuwe electronen gevormd. Dit proces kan je dus makkelijk zelf thuis opwekken.

Betastraling is iets helemaal anders. Dat is een nucleaire reactie waarbij een neutron vervalt in een proton, en een electron (kwestie dat de totale lading gelijk blijft). Deze vorm van betastraling, de zogenaamde β- is enkel mogelijk vanuit neutronrijke elementen, zwaarder dan ijzer. Door het proces schuift het element ééntje verder op in de tabel van Mendeleev.
Ook de omgekeerde richting is in bepaalde gevallen mogelijk: een proton wordt een neutron + een positron (= equivalent aan een electron maar met een positieve lading. Dit β+ verval kan enkel optreden bij lichte elementen.
In beide gevallen wordt dus een nieuw electron of positron gecreëerd volgens de behoudswetten van de kwantummechanica.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen