De banen van Neptunus en Pluto kruisen elkaar 2 keer, zullen die ooit botsen?

Lucca, 12 jaar
27 maart 2011

De banen van Neptunus en Pluto kruisen elkaar twee keer in hun baan. Zouden ze ooit botsen? Ooit? Ook al is het over een paar miljard jaar?

Antwoord

Op korte termijn is er geen gevaar. Korte termijn betekent enkele tientallen miljoenen jaren. Dan is het antwoord :

De banen kruisen elkaar niet! Vergeet niet dat het zonnestelsel 3-dimensionaal is en Pluto en Uranus in verschillende baanvlakken bewegen. De tekeningen in een boek zijn natuurlijk 2-dimensionaal en daar krijg je dus de verkeerde indruk dat ze banen elkaar snijden. In het echt liggen die banen een eind boven elkaar, en zijn de twee planeten nooit op hetzelfde moment in de buurt van de punten waar de afstand tussen de twee banen het kleinst is. Ik leg dat even uit :

De banen van deze twee planeten zijn aan elkaar gekoppeld in een zogenaamde resonantie. De periode van PLuto is precies 3/2 van de periode van Neptunus. Pluto wordt door de gezamelijke gravitatie van Neptunus en de zon als het ware in bedwang gehouden. Pluto kan, ten opzichte van deze twee maar binnen een bepaald gebied bewegen, en blijft daarbij op een afstand van mistens 18 keer de afstand aarde-zon van de planeet Neptunus verwijderd!

Er is dus geen gevaar dat die twee botsen binnen een periode van enkele 10-tallen miljoen jaar.

Op langere termijn is het een ander probleem. Dan wordt het zonnestelsel letterlijk onberekenbaar. Het is niet meer met zekerheid te berekenen, zelfs niet met de grootste computers. De kleinste onzekerheid over de plaats van de planeten nu vandaag, heeft tot gevolg dat het onmogelijk te zeggen is waar (in welke baan, en waar precies in die baan) de planeten zich zullen bevinden over honderd miljoen jaar. 

Dus op een termijn van meer dan enkele 10-tallen miljoen jaar kan bijna alles

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw