Wat is het verschil tussen een atoom, enkelvoudige stof, element en molecule ?

Paulien, 15 jaar
23 maart 2011

Wij zien nu in chemie over elementen en atomen bij het hoofstuk chemische elementen en stoffen. Maar ik snap niet goed het verschil tussen een atoom en een molecule . Ook hebben we het begrip element gezien maar wat is dat exact ? In onze cursus bij de enkelvoudige stoffen staat er dat deze stof opgebouw is uit één soort atomen . Maar ik snap dat niet goed.

Antwoord

Beste Paulien,

Atomen zijn de elementaire of kleinste bouwstenen van alle materie en je vindt er in de natuur ongeveer 92 verschillende soorten van  terug. Deze bouwstenen komen meestal niet vrij voor maar gaan met andere atomen chemische bindingen aan omdat ze op die wijze een energetisch stabielere toestand bereiken.

Dergelijke groepjes van door chemische bindingen aan elkaar gekoppelde atomen noemt men moleculen. Deze moleculen bestaan minimaal uit twee atomen maar kunnen ook 10 of 100 of zelfs 1000 atomen bevatten, maw er zijn kleine en grote moleculen. Als de atomen allemaal van dezelfde soort zijn in een molecule, bv. allemaal ijzeratomen dan spreekt men van een enkelvoudige stof. Zijn de moleculen opgebouwd uit verschillende atoomsoorten dan spreekt men van een samengestelde stof, bv druivensuiker bestaat uit moleculen die 6 koolstofatomen bevatten, 12 waterstofatomen en 6 zuurstofatomen.

Een element verwijst naar een atoomsoort in zijn enkelvoudige samenstelling en geeft aan onder welke vorm of in welke chemische verbinding een atoomsoort  in de natuur terug te vinden is, bv zuurstof komt als element  in de natuur voor als een gas dat bestaat uit zuurstofmoleculen die ieder ontstaan door twee zuurstofatomen die met elkaar gebonden zijn. Ijzer komt komt in de natuur voor als een metaal dat bestaat uit ijzeratomen die samengehouden worden door de zogenaamde metaalbinding.

Koolstof kan je in de natuur als element terugvinden als grafiet, diamant en ook wel bolvormige moleculen die men de fullerenen noemt. Al deze stoffen bestaan uit enkel koolstofatomen die dan onderling verschillen in hoe die koolstofatomen exact met elkaar gebonden zijn.

hopemlijk helpt dit een beetje

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen