Kunnen we de flora en fauna wereldwijd grofweg indelen afhankelijk van de 6 ecozones? En afhankelijk van de klimaatzones? Wat is de link tussen een eco- en een klimaatzone?

els, 36 jaar
23 maart 2011

Ik vraag me dit af omdat ik een kosmische leerlijn voor onze school aan het uitschrijven ben.Is het wetenschappelijk juist als we kinderen leren dat grofweg bepaalde flora en fauna aan bepaalde ecozones toe te schrijven zijn (los van uitzonderingen uiteraard)? En mogen we dit dan ook stellen voor bepaalde klimaatzones?
Als jullie sites of boeken hebben die me hier duidelijke info over kn geven is dit ook steeds welkom!
ik dank jullie van harte
(indien mogelijk graag spoedig een antwoord want ik rond de leerlijn volgende week af...)

Antwoord

Beste Els,

Het is zeker zo dat dieren en planten zich in de loop van de evolutie aangepast hebben aan de heersende omgevingsfactoren, en klimaat speelt daar een rol in.
In de biologie definiëren we biomen ( enkelvoud: bioom). Deze definitie steunt vooral op de plantengroei die in een bepaalde zone voorkomt. Binnen een bioom vertonen dieren en planten vergelijkbare aanpassingen aan vergelijkbare omstandigheden. Een bioom kan zich over grote oppervlakten en zelfs over meerdere continenten uitstrekken.
Een concreet voorbeeld:
Het tropisch regenwoud is een voorbeeld van een bioom. We vinden het zowel in Zuid-Amerika, Afrika als in Zuid-Oost-Azië. In alle drie deze zones vinden we planten met gelijkaardige aanpassingen, zo groeien er bijvoorbeeld veel epifyten. Dit zijn planten die op de takken van bomen groeien, tientallen meters boven de grond. Het zijn geen parasieten. In andere biomen zoals bijvoorbeeld de woestijn vinden we deze plantengroep niet (of nauwelijks) terug.
De nederlandse pagina over biomen van Wikipedia geeft een erg summiere beschrijving, de engelse is veel grondiger.


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen