betrouwbaarheidsintervallen

Lieve , 55 jaar
19 maart 2011

kunnen die 248 antwoorden beschouwd worden als een steekproef?In het dagblad (de Standaard) stond dat het om een bijzonder relevante enquëte ging. Kan ik dan het betrouwbaarheidsinterval en de foutenmarge berekenen via het model van de normale verdeling? (normale benadering) (dus steekproefproportie + of - 1.96 x de standaardafwijking.Kan ik dit bewijzen via de berekening dat 'het aantal steeproefelementen x de steekproefproportie > 10' en 'het aantal steekproefelementen x (1 - steekproefprportie >10' ? (voorwaarden voor de normale benadering) Omdat het hier toch maar over een vrij kleine populatieproportie gaat?

Antwoord

Een betrouwbaarheidsinterval voor een proportie kan berekend worden door middel van een normaalverdeling, indien de steekproefgrootte niet te klein is, en indien de proportie niet te dicht bij 0 of 1 ligt.

Beide voorwaarden zitten vervat in de voorwaarden  dat  n.p  en n. (1-p)  beiden niet onder een bepaalde waarde mogen zakken. Soms vindt men 10 als grens, soms 5.

Als n = 248 (of laat ons zeggen 250) is betekent dit dat we aanvaardbaar kunnen werken indien de proportie minsten 10/250 = 0.04 of hoogstens 0.96 is.

Er bestaan ook andere meer nauwkeuriger formules die juist deze grenzen verleggen.Voorbeeld, het Wilson interval :
http://www.ucl.ac.uk/english-usage/staff/sean/resources/binomialpoisson.pdf

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen