Als je atomen/moleculen goed genoeg verwarmt, kunnen ze dan de snelheid van het licht overschrijden? Of is er ook een tegengestelde van het absolute nulpunt waarop alle beweging stopt?

Stef, 18 jaar
8 maart 2011

Kan de lichtsnelheid aan de hand hiervan overschreden worden of is er ook zoiets als het tegenovergestelde van het absolute nulpunt (bose-einsteincondensaat)?

Antwoord

Je kan geladen deeltjes versnellen tot ze bijna de lichtsnelheid bereiken. Dat is precies wat er gebeurt in een deeltjesversneller. Dit lukt enkel met geladen deeltjes zoals protonen, electronen. Het versnellen neemt natuurlijk een enorme afstand in beslag en dus moet je de deeltjes in een cirkel laten bewegen. Het zorgvuldig afgestemde enprecies  veranderende magneetveld van een versneller heeft dus een dubbele taak : de deeltjes in de cirkelbaan houden, en de deeltjes versnellen.
Zoals gezegd, snelheden die slechts een fractie onder de lichtsnelheid liggen kunnen hiermee bereikt worden, maar de lichtsnelheid zelf kan niet worden bereikt door deeltjes met een massa verschillend van nul. Ze kan dus ook zeker niet worden overschreden. Om een massa-hebbend deeltje tot de lichtsnelheid zelf te laten versnellen zou een oneindige hoeveelheid energie nodig zijn.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen