Vader is overleden.Kan moeder het huis verkopen ?Er is 1 dochter.

Luc , 67 jaar
2 maart 2011

Vader is overleden en moeder wil het huis nu verkopen. Kan ze dat alleen of is de toelating (verplicht) nodig van de enige dochter.Hoe groot is het erfenisdeel van de enige dochter ?

Antwoord

Beste Luc,

Ik probeer uw vraag te beantwoorden, maar ik ben geen specialist in erfrecht. Dus alles onder voorbehoud!

Ik ga ervan uit dat vader en moeder gehuwd waren onder het wettelijk stelsel, dat van kracht is in alle gevallen waar de twee geen ander huwelijkscontract hebben gesloten voor een notaris.

Ik ga er ook vanuit, dat vader en moeder het huis destijds gezamenlijk hebben aangekocht.

Dan zijn er twee hypotheses: wanneer de vader GEEN testament had gemaakt, gaat de blote eigendom van het hele huis naar de enige dochter en verwerft de moeder het vruchtgebruik over het ganse huis. Omdat dit een onpraktische situatie is (de ene de blote eigendom, de andere het vruchtgebruik) kan de dochter aan haar moeder een som geld betalen zodat die moeder dan haar vruchtgebruik verliest en de dochter de "volle eigenaar" wordt. Voor de berekening van die som geld bestaan er tabellen, die rekening houden met de leeftijd van de moeder. (hoe ouder, hoe kleiner het bedrag)

De vader kan natuurlijk ook WEL een testament hebben opgesteld, en dan moet de dochter minstens de helft van het vermogen van haar vader in volle eigendom krijgen. Die helft noemt men het "voorbehouden (of reservatair) gedeelte" van de nalatenschap. Dat deel kan haar niet ontnomen worden door degene in wiens voordeel het testament is opgemaakt, ook niet door de moeder.

Ik hoop dat je iets hebt aan dit antwoord.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen