Met welke snelheid wordt de aswolk van een supervulkaan gevormd?

Lore, 17 jaar
28 februari 2011

In 'Supervolcano', een docudrama van de BBC, beweert men dat de aswolk bij de uitbarsting van Yellowstone een hoogte van 50 km bereikt, en gevormd wordt met een snelheid die tweemaal zo groot is als de geluidssnelheid. Is dit realistisch? In welke tijdspanne kan een wolk met een dergelijke omvang gevormd worden?

Antwoord

De snelheid waarnaar verwezen wordt, is eigenlijk de snelheid waarmee de aspartikels uit de krater gestoten worden, en zulke hoge snelheden zijn inderdaad al vastgesteld geweest. Typische snelheden bij grote uitbarstingen zijn in de orde van enkele honderden m/s (vermenigvuldig met 3,6 om om te zetten naar km/u!), dus soms is dat inderdaad hoger dan de geluidssnelheid.

Een aswolk, ook eruptiekolom genoemd, die enige tijd stabiel blijft boven de krater, zien we enkel bij echt grote uitbarstingen, zoals mogelijk het geval zou zijn bij een uitbarsting van Yellowstone. De groei, of het opstijgen van zo'n eruptiekolom wordt niet alleen gedreven door de snelheid waarmee de deeltjes uit de krater komen, maar ook door uitzetting van gassen die aanwezig zijn in de aswolk en die mee worden uitgestoten, en door de opname van lucht uit de omgeving. Het mengsel van as en gas krijgt een lagere dichtheid dan de omgevende atmosfeer, en zal daardoor kunnen opstijgen, maar dit gebeurt niet aan dezelfde snelheden als die waarmee de partikels uit de krater komen. Toch zijn de snelheden nog behoorlijk groot. Een eruptiekolom kan enkele tientallen kilometers hoog worden, en heeft daarvoor maar enkele minuten nodig om tot zijn maximale hoogte te groeien. Zo had de eruptiekolom van de Pinatubo (Filippijnen) in 1991 na slechts 3 - 4 minuten zijn maximale hoogte van 35 à 40 km al bereikt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen