Waarom wordt het Engelse ik (I) steeds met een hoofdletter geschreven?

Sanne, 19 jaar
15 mei 2008

Ik vroeg mij af waarom in het Engels ik , I, altijd met een hoofdletter wordt geschreven, zelfs in het midden van een zin. Is dat om een bepaalde reden? Hoe is dat eigenlijk onstaan?

Antwoord

De hoofdletterspelling van het Engelse I, 'ik', verscheen aan het begin van de Middelengelse periode, d.w.z. rond 1100. De meest plausibele verklaring is dat I toen met een hoofdletter werd gespeld om het voornaamwoord te onderscheiden van het voorzetsel in, dat in de handschriften van die tijd vaak werd afgekort als i (een praktijk wellicht overgenomen uit Latijnse handschriften, waar in eveneens kon worden afgekort tot i). Door in de betekenis 'ik' met een hoofdletter te spellen, kon de lezer het dus niet verwarren met i in de betekenis 'in'.

Er zijn twee argumenten die deze verklaring extra-aannemelijk maken. Ten eerste werd de Oudengelse vorm van het voornaamwoord, ic (vergelijk met het Nederlandse ik of het Duitse ich), niet met een hoofdletter gespeld - toen was er immers nog geen verwarring mogelijk. De hoofdletterspelling duikt voor het eerst op net op het moment dat de oorspronkelijke vorm ic werd gereduceerd tot Middelengels i. Bovendien zijn er enkele Middelengelse dialecten die de oude vorm ic (of een variant, bv. ich, hik, yk, ...) een tijdlang behielden: deze niet gereduceerde varianten werden ook in het Middelengels niet met een hoofdletter gespeld. Ten tweede zijn er andere talen waar een gelijkaardige spellingsingreep is gebeurd: in het Deens, bijvoorbeeld, worden zowel het voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud 'ik', als het voorzetsel 'in' gespeld en uitgesproken als i, maar net als in het Middelengels krijgt het eerste steeds een hoofdletter en het tweede niet.

Ook in andere talen worden sommige voornaamwoorden met een hoofdletter gespeld - denk aan het Duitse Sie of het Italiaanse Lei, die allebei 'u' betekenen. Hier is de verklaring echter anders: het gaat hier om beleefdheidsvormen en de hoofdletter wordt gebruikt om de vorm meer prominentie te geven. Dit gebruik dateert uit een andere periode, nl. van na 1500, toen hoofdletters meer en meer werden gebruikt om belangrijke woorden in een tekst te belichten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen