Welke muntwaarden kenden de Romeinen en wat was hun waarde in verhouding tot onze tegenwoordige Euro?

DIRK, 47 jaar
22 februari 2011

Antwoord

Het Romeinse geld fluctueerde qua waarde tussen de derde eeuw voor Christus en de derde eeuw erna, maar algemeen behielden tijdens de Republiek en het Keizerrijk de geldmunten eenzelfde naam, naargelang de materiaalsoort:

  • aureus: goud
  • denarie: zilver
  • sestertie: brons
  • as: koper

De benamingen werden ook gebruikt voor niet-Romeinse munten, net als daalder-dollar of frank gebruikt worden voor meerdere valuta.

De munten waren iets meer waard dan hun intrinsieke waarde (1,5 tot 3 keer de metaalwaarde), zodat bijvoorbeeld een denarie overeenkwam met één of twee daglonen van een gespecialiseerd arbeider.

Ook hun relatieve waarde verschoof: aanvankelijk was één denarius 10 as waard, later 16 as. Eén denarius kwam overeen met vier sestertie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen