Hebben wij dezelfde ouders?

Lia, 47 jaar
16 februari 2011

Wij zijn met 5 kinderen, 3 hebben o+ als bloedgroep, 1 b+ en de laatste ab- Mijn moeder had o+ en van vader weten wij het niet. Hebben wij dan wel dezelfde ouders?

Antwoord

Beste Lia,

Indien de bloedgroepen die je hebt opgegeven juist zijn, hebben de eerste vier kinderen dezelfde moeder en vader. De vader heeft dan bloedgroep B+ of B-.

Het vijfde kind klopt echter niet, een moeder met bloedgroep O kan, afhankelijk van de vader, kinderen krijgen met bloedgroep O, A of B, maar echter nooit kinderen met bloedgroep AB, maakt niet uit wat voor bloedgroep de vader heeft. Ben je wel zeker dat de bloedgroepen juist zijn? Een bloedgroep kan soms foutief bepaald worden. Ik ga ervan uit dat de moeder wel degelijk moeder is van de vijf kinderen. In dat geval kunnen de opgegeven bloedgroepen niet kloppen en heeft ofwel het vijfde kind bloedgroep B ipv AB (lijkt me het meest logisch), ofwel heeft de moeder bloedgroep A ipv O. In deze twee gevallen is het wel degelijk mogelijk dat alle kinderen dezelfde moeder en vader hebben.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. ir. Tim Vleugels

Plantenveredeling, Mycologie, Resistentieveredeling, Moleculaire Genetica

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen