Kan een gelovig iemand aan wijsbegeerte doen?

Andre , 56 jaar
15 februari 2011

Een gelovige zit vast aan dogma's en geloofspunten. En daardoor kan hij niet vrij denken. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Bestaan er misschien 2 soorten filosofie: een godsdienstige en een vrijzinnige?

Antwoord

Geloof en rede sluiten elkaar vaak uit, maar vele rationalisten geloven in de rede en geloof kan ook redelijk zijn, ondanks alle uitwassen die we vandaag ook zien. Maar die twee zaken zijn soms minder aan elkaar tegengesteld als we aanvankelijk denken. uitgaan van een aantal dogma's daarentegen is nauwelijks te combineren met wijsbegeerte, of die dogma's dan uitgaan van een geloof lijkt me minder belang; het gaat eerder om het principe.  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen