Is het gebruik van de ge-vorm in het Belgisch-Nederlands, mits een juiste vervoeging toegestaan?

Bart, 19 jaar
14 februari 2011

Is het gebruik van de ge-vorm in het Belgisch-Nederlands, mits een juiste vervoeging toegestaan? Vaak wordt de ge-vorm onderverdeeld in de categorie van dialectismen, maar is deze vorm geen archaïsme? Het lijkt mij eerder de oorspronkelijke vorm die in het zuiden van het Nederlandstalige gebied gehanteerd werd voordat hij verbannen werd door de grote invloed van het Nederlands-Nederlands.
Is het eigenlijk echt fout om archaïsmen te gebruiken?

Antwoord

Beste Bart,

De "ge"-vorm is in het Belgisch-Nederlands spreektaal. Dat betekent dat het doorgaans gebruikt wordt in informele conversaties onder vrienden en dergelijke, maar dat je het beter niet gebruikt in officiële teksten of in formele gesprekken.

Het klopt dat de "ge"-vorm historisch gezien een 'oudere' vorm is: in de Middeleeuwen was het de normale vorm voor beleefde aanspreking, zoals de "u"-vorm vandaag, dus. In de Zuidelijke Nederlanden is de "ge"-vorm altijd blijven bestaan, totdat de vorm met de standaardisering in de tweede helft van de negentiende eeuw verdrongen werd door de Noord-Nederlandse vormen "je" en "u". Vandaar dat de "ge"-vorm vandaag dus voortleeft als een spreektalige variant.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen