Welke kleuromslag moet er komen bij het stellen van dichloorfenolindofenol met ascorbinezuur?

Marjanne, 17 jaar
8 februari 2011

Voor mijn eindwerk doe ik een proef waarbij ik het vitamine C gehalte bepaal in groenten. Hiertoe ben ik nog niet kunnen komen omdat er problemen optreden bij het stellen van de dichloorfenolindofenol (DCPIP).
(In de buret: 2,6-dichloorfenolindofenol, in erlenmeyer: ascorbinezuur)

Ik veronderstel dat de ascorbinezuur eerst roze moet kleuren en daarna terug kleurloos wordt. Klopt dit?

De eerste keer dat ik de ascorbinezuur met de DCPIP titreerde, werden de eerste druppels die ik erbij deed roze. Maar na schudden verdween de roze kleur (en werd het weer kleurloos). Na een aantal ml DCPIP te hebben toegevoegd, werd de kleur blauw (zoals de DCPIP).
Omdat dit nogal vreemd was, heb ik andere DCPIP gebruikt.

Ik heb opnieuw DCPIP en ascorbinezuur gemaakt .
Als ik de ascorbinezuur met de (nieuwe) DCPIP titreerde, werden de eerste druppels die ik erbij deed blauw (niet meer roze!). Na een aantal ml toegevoegd te hebben werd de oplossing eerst licht geel en naarmate ik meer toevoegde donkerder geel, dan groen en dan blauw (niet zo donker als de DCPIP).
Ik had ondertussen al meer dan 20 ml toegevoegd!
De DCPIP die ik overhad had ik bij de ascorbinezuur gegoten (zonder de juiste concentraties als hierboven). Nu werden de eerste druppels wel roze! Als ik al de DCPIP ineens bij de ascorbinezuur deed, werd de oplossing donkerblauw (zoals de DCPIP zelf). Maar als het ongeveer 1 minuut bleef staan werd de oplossing donkergeel.

Nu vraag ik mij af, wat er fout kan gelopen zijn en welke kleuromslag er zou moeten komen?

Antwoord

Stellen van DCPIP met ascorbinezuur.

Reactie:

                                                                     (in zuur milieu)

2,6-dichloorfenolindofenol + ascorbinezuur   ---------------à gereduceerde vorm van 2,6-dichlorfenolindofenol + geoxideerde vorm van ascorbinezuur.         

In basisch milieu is DCPIP blauw, in zuur milieu is dit roze.

Bij het stellen van ascorbinezuur is er een overmaat zuur (HCl) toegevoegd in de erlenmeyer

(zie werkwijze).

De DCPIP (in buret) is blauw gekleurd omdat dit product samen met natriumwaterstofcarbonaat  (basisch) opgelost is (zie werkwijze).

Als je één druppel DCPIP in de erlenmeyer toevoegt reageert dit onmiddellijk met het aanwezige ascorbinezuur (ascorbinezuur wordt geoxideerd en DCPIP wordt gereduceerd) . Er is dan geen DCPIP meer in de erlenmeyer. Bij verdere titratie wordt meer en ascorbinezuur omgezet in de geoxideerde vorm van ascorbinezuur. Op een bepaald ogenblik is alle ascorbinezuur omgezet (stoechiometrisch punt).  Bij het toevoegen van een extra druppel (blauw) DCPIP gaat er geen reactie meer door en de DCPIP blijft in de erlenmeyer waar het milieu zuur is door de overmaat HCl die reeds vanaf het begin aanwezig was (zie werkwijze).Gevolg : DCPIP kleurt roze.

Werkwijze:

Reagentia:

-HCl-oplossing 0.5 mol/l         

-2,6-dichloorfenolindofenol-oplossing (1 l):         

Los 210 mg natriumwaterstofcarbonaat op in 250 ml aq. dest. en voeg vervolgens 300 ml 2,6-dichloorfenolindofenol toe.  Deze (blauwe) oplossing aanlengen tot 1 liter en filtreren. (De oplossing kan in de koelkast bewaard worden.)

-L-ascorbinezuur-oplossing (0.006000 mol/l) – molmassa : 176.13

Breng 105,68 mg ascorbinezuur over in een maatkolf van 100 ml, los op en leng aan tot 100 ml.

Titratie:

Breng 5.0 ml HCl-oplossing in de erlenmeyer. Voeg met een buikpipet 2 ml ascorbinezuuroplossing toe. Titreer snel met DCPIP (goed schudden) tot de rozerode kleur minstens 5 seconden blijft bestaan.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen