Is de verwantschap tussen Frans en Italiaans groter dan tussen Frans en Spaans?

fred, 66 jaar
25 januari 2011

Ik spreek geen Italiaans maar was jaren geleden in Itali├ź en merkte dat ik met Frans vaak redelijk begrepen werd. Ik probeer via tv vaak hetzelfde te doen met Spaans maar die link vind ik in veel gevallen veel moeilijker te leggen.

Antwoord

Het gaat natuurlijk om drie Romaanse talen, wat betekent dat ze heel wat kenmerken en woordenschat met mekaar gemeen hebben. Het Frans is van deze talen het verst van het Latijn verwijderd, het Italiaans is er het dichtst bij gebleven. Hiervoor zijn verschillende verklaringen die niet pertinent zijn voor een antwoord op uw vraag.

Indien u de indruk hebt dat het Italiaans meer verwant is met het Frans dan het Spaans met het Frans, dan heeft dat vooral te maken met het lexicon. Het lexicon van een taal wordt gemakkelijker uitgewisseld dan grammaticale taalstructuren, via culturele, economische en historische contacten. Er zijn tussen het Italiaans en het Frans meer historische en culturele banden dan met het Spaans. Dit verklaart meer Italiaanse leenwoorden in het Frans en meer Franse leenwoorden in het Italiaans, dan in vergelijking met het Spaans.

Het Spaans heeft door zijn perifere positie soms ook oude Latijnse woorden behouden die in het Frans en het Italiaans door een recenter Latijns woord zijn vervangen, b.v. manger = mangiare vs comer; sable = sabbia vs arena; table = tavolo vs mesa. Het gaat om woorden uit de dagelijkse omgangstaal die u de indruk kunnen geven dat het Italiaans vanuit het Frans gemakkelijker te begrijpen is.

Tot op zekere hoogte wijkt ook de uitspraak van het Italiaans minder af van de Franse: corps = corpo vs cuerpo; il perd = perde vs pierde; janvier = gennaio vs enero; faire = fare vs hacer; fille = figlia vs hija...

Bovendien kent het Italiaans een aantal grammaticale kenmerken die in het Frans, maar niet in het Spaans voorkomen (b.v. een partitief lidwoord; het frequente gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd, passé composé in plaats van de passé simple; dezelfde onregelmatige participia; enz.).

Het samenspel van al deze feiten maakt het mogelijk dat men meer verwantschap terugvindt tussen Frans en Italiaans dan met Spaans. Maar taalkundig gezien is het Frans een buitenbeentje binnen de Romaanse talen en gelijken vooral Spaans en Italiaans erg op mekaar als typisch Romaans.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen