Wie heeft de basis gelegd voor de klassieke filmmontage in Hollywood?

Silvia, 43 jaar
18 januari 2011

De klassiek verhalende film, of anders gezegd de klassieke narratie, vertrekt vanuit de logica van het cognitieve (kenvermogen) herkennen.
Eisenstein perfectioneerde de techniek van de intellectuele montage, hij baseerde zich hierbij op het cognitief herkennen van de mens. Zijn klassieke montage bestaat uit een dialectische synthese, een combinatie van analyse en synthese. Er wordt hier door de opeenvolging van de beelden een nieuwe betekenis gegenereerd, maar de betekenisoverdracht is eenduidig en staat steeds in functie van het verhaal.

Antwoord

Het probleem bij deze vraag is dat men ervan uitgaat dat 80% van de Amerikaanse films tussen 1895 en 1915 verloren zijn gegaan. Echte belangstelling om films te bewaren begon pas vanaf 1935.

D.W. Griffith wordt vaak beschouwd als de grondlegger van de klassieke filmmontage, waarschijnlijker is het dat hij elementen van diverse regisseurs bij elkaar gebracht heeft. Zijn film The Birth of the Nation werd als fel racistisch beschouwd, een andere bekende film is zijn Intolerance.
 

Groeten
Luc Deneulin
docent filmstudies
 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen