Hoeveel soorten elementaire deeltjes kennen wij? En kan het zijn dat we ze niet allen kennen?

Daan, 20 jaar
14 mei 2008

Ik vind het vreemd dat elementaire deeltjes niet verder ontleedbaar zijn, zo klein zouden ze zijn. Zou het dan niet kunnen dat er nog andere deeltjes bestaan die nóg kleiner zijn, zodat we ze echt niet kunnen zien?

Antwoord

De elementaire-deeltjesfysica werkt met een model dat 'het Standaardmodel' genoemd wordt. Hierin zitten alle elementaire deeltjes die men kent. Er zijn deeltjes die de materie vormen (fermionen) en deeltjes die instaan voor de 4 fundamentele krachten (bosonen).

Fermionen zijn opgedeeld in leptonen en quarks (deze vormen in een bepaalde configuratie protonen en neutronen). Er zijn 6 leptonen (elektron, muon, tauon, elektron neutrino, muon neutrino, tauon neutrino) en 6 quarks (up, down, top, bottom, strange en charm). Deze deeltjes bezitten elk een antideeltje, die antimaterie vormen; bij een elektron is dit het positron. Een materiedeeltje en zijn antideelte bij elkaar brengen, annihilleert deze deeltjes (ze verdwijnen) en hierbij wordt hun massa omgezet in energie (E=mc2).

De bosonen zijn drager van 1 van de 4 fundamentele wisselwerkingen (krachten), zwakke en sterke wisselwerking, gravitatie en elektromagnetische wisselwerking; van deze laatste zijn de fotonen (lichtdeeltjes) de dragers.

Verder is er het Higgs boson dat verantwoordelijk geacht wordt voor het bestaan van massa (dit moet nog experimenteel bevestigd worden, hoewel er wel sterke vermoedens zijn van het bestaan ervan).

(Update: intussen is er over dit deeltje veel meer bekend, zie bijv. hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Higgsboson)

Er zijn nieuwere theorieën die verder gaan dan het standaardmodel en nog extra deeltjes introduceren; zoals de supersymmetrie, waarbij er ook bijhorende superparticles of 'sparticles' (sleptons, squarks etc.) zouden bestaan. Deze theorieën zijn nog niet experimenteel bevestigd; het Standaardmodel verklaart al wel vele waargenomen verschijnselen. De nieuwe experimenten in CERN gaan binnenkort van start en geven hopelijk meer uitsluitsel hierover.

Voor een volledige opsomming en meer uitgebreide uitleg, zie Wikipedia (zoals altijd...).
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_the_Standard_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Sparticle

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen