Wat is de meest gepaste defintie voor het begrip postnatale depressie?

Julie, 17 jaar
15 januari 2011

We doen een eindwerk over posntale depressie, maar het is vrij moeilijk om een eenduidige definitie van dit begrip te vinden omdat het soms niet officieel erkend wordt.

Antwoord

Beste Julie,

Het klopt dat er in de onderzoeksliteratuur verschillende definities bestaan van wat postpartum (of postnatale) depressie (PPD) precies inhoudt. Toch is er wel een officieel erkende definitie waar psychologen zich op baseren: De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; APA, 1994) definieert PPD als een Majeure Depressie, die binnen 4 weken na de geboorte van het kind begint. Om te voldoen aan de criteria voor PPD moet er tenminste vijf van negen symptomen aanwezig zijn, met minstens één van de twee kernsymptomen ‘depressieve stemming’ en ‘verminderd plezier of interesse in activiteiten’.

Zie ook: http://www.aafp.org/afp/990415ap/2247.html.  

Deze symptomen moeten gedurende de hele dag, voor tenminste 2 weken aanwezig zijn. Er moet bovendien sprake zijn van een beperking in het sociaal en/of beroepsmatig functioneren. Depressie is een erg heterogene stoornis, variërend van milde en tijdelijke stemmingsschommelingen tot een blijvende en ernstige depressieve stemming die het normale functioneren verhindert. Let op: Voor sommige moeders is de periode na de bevalling een moeilijke periode, maar toch wil dit niet automatisch zeggen dat deze moeders ook een PPD hebben. Sommige moeders ervaren licht verdriet, voelen zich uitgeput, ervaren een onstabiel humeur, angst en verwardheid. Bovendien komen lichamelijke en emotionele problemen, zoals rugpijn, hoofdpijn, extreme moeheid, vaak voor na de bevalling bij de moeders. Dit noemt men een episode van ‘babyblues’, en ongeveer 50 tot 80% van de moeders ervaart dit. Gedurende de eerste 3 maanden na de bevalling hebben vrouwen wel een verhoogd risico op de ontwikkeling van een PPD. De prevalentie van PPD in de algemene populatie wordt geschat tussen de 10% en 20%.

Ik verwijs je graag naar volgende referenties waar je meer info terug vindt:

Geentjens, L. (2010). Het chronisch verloop van een postpartum depressie en de gevolgen hiervan voor de moeder en moeder-kind interactie. Ongepubliceerde masterproef, K.U.Leuven, Departement Psychologie (Promotor Vliegen Nicole; Co-promotor Casalin Sara).

Vliegen, N., Casalin, S., & Luyten, P. (in druk). Een moeilijke start voor moeder en kind. Depressie in de postpartum periode en de invloed ervan op de moeder-kind relatie. In: M.J. Rexwinkel, M.G.J. Smeets, C.H. Pannevis & H.H.F. Derkx (Red.). Handboek voor ouder-baby behandeling.

Veel succes met je eindwerk,

Casalin Sara

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen