Op vraag van mijn Argentijnse psychiater vulde ik een vragenlijst in. Mijn huidige dokter vraagt me naar de naam van dat onderzoek. Kunt u me helpen: de test is wtenschappelijk gevalideerd en internat

Dries, 60 jaar
15 januari 2011

Kent iemand de naam van de psychologische test met de volgende kenmerken: wetenschappelijk gevalideerd, internationaal erkend, bestaande uit 240 stellingen waarmee men zich (helemaal) akkoord of (helemaal) oneens moet verklaren. De resultaten waren in mijn geval nogal "verwarrend", en mijn dokter wil enkel interpreteren indien hij de naam kent van die test. Deze test legt zogezegd je persoonlijkheid bloot.

Antwoord

Indien de vragenlijst informatie bevat over volgende kenmerken--neuroticisme, extraversie, openheid nieuwe ervaringen, altruïsme, en gewetensvolheid--en deze kenmerken telkens zijn opgedeeld in 6 facetten, dan zal het gaan om de NEO-PI-R.

Vragenlijsten worden, net zoals andere psychodiagnostische instrumenten, afgenomen, gescoord, én geïnterpreteerd door psychologen (soms in samenwerking met andere deskundigen zoals een assistent in de psychologie, of psychiater).  Het zou in dit geval aan uw psychiater toekomen om uw huidige dokter een verslagje te bezorgen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen