Hoeveel geologen op aarde en hoeveel mars-geologen?

Jacques, 77 jaar
14 januari 2011

De planeet Mars heeft veel littekens opgelopen, 4,5 miljard jaar geleden.

Die zijn tot nu toe goed bewaard en ongeschonden gebleven. De geologen en speciaal Mars-geologen zouden hieruit de ontstaansgeschiedenis kunnen lezen en ontdekken. Maar geen enkele professor in de Mars-geologie kan/doet die ontdekkingen. Hoeveel Mars-geologen zijn er? En geen van hen kan vertellen/publiceren, hoe al die littekens ontstaan zijn? Valt mij zwaar tegen!

Alvast vriendelijk gegroet en dank voor Uw gegevens,

Jacques VlamingsAntwoord


Er zijn vele geologen, die met veel verschillende dingen bezig zijn.  De term 'Mars-geologen' is een beetje een contradictio in terminis, vermits 'geo' op de Aarde slaat.  Misschien houden we het beter bij 'planetologen' die gespecialiseerd zijn in de structuur en geschiedenis van Mars.

Het is inderdaad onder meer vanuit wat u de littekens noemt dat men de geschiedenis van een planeet probeert te achterhalen.  En hetgeen men over Mars al te weten is gekomen, valt u misschien tegen, mij niet.  Er bestaat een uitgebreide litteratuur over, met vele interessante resultaten.

Het is niet evident uit wat we nu zien feilloos te achterhalen wat 4.5 miljard jaar geleden is gebeurd.   Wanneer u stelt dat 'die (littekens) tot nu toe ongeschonden zijn gebleven', dan is dat een standpunt dat niet zomaar bewezen is.  Het is zelfs niet waar.  Er is op het Marsoppervlak duidelijke evidentie voor vulkanische activiteit en inslagen in meer recente perioden.

De meeste kraters op Mars zijn ontstaan zoals op de Maan, en bij ons, door inslagen van meteoren.  Het basismodel van planeetvorming is trouwens dat ze ontstaan door accumulatie van kleinere vaste lichamen, waarvan de kraters de laatste fasen van de geschiedenis tonen.  Ik begrijp niet waar u haalt dat niemand kan vertellen hoe die littekens ontstaan zijn, het is niet waar.

Wat op Mars in het bijzonder opvalt, is dat het noordelijk halfrond vrij glad is en het zuidelijke meer geaccidenteerd; de gemiddelde grondspiegel is in het noorden ook meerdere km lager dan in het zuiden.  Dat verklaart men nu door een enorm impact (met een lichaam van 100-en km diameter) waardoor de noordelijke zones, waar de impact gebeurde, helemaal gesmolten zijn; wellicht is dan ook de aanleiding gegeven tot de meest recente vulkanische activiteit op Mars.

Bedenk ook dat er nog nooit een 'geoloog' op Mars heeft rondgelopen.  Het is dank zij onbemande ruimtevaart dat we al erg veel te weten zijn gekomen.  Maar rechtstreekse dateringen zijn er nog nooit kunnen gebeuren.

Reacties op dit antwoord

  • 20/01/2011 - Jacques (vraagsteller)

    Geachte Professor Christoffel Waelkens, Hartelijk dank voor Uw snelle, uitgebreide en heldere uiteenzetting over de planeet Mars. Graag wil ik weten, hoeveel "planetologen" (Uw uitvinding!) of marsologen de planeet Mars bestuderen. Kunt U dat aantal schatten? Alvast dank voor Uw antwoord. Jacques Vlamings

  • 21/01/2011 -  (wetenschapper)

    De term 'planetoloog' is niet mijn uitvinding. In elk geval in het Engels is de term 'planetology' zeer gebruikelijk. 'Marsology' daarentegen niet. De Internationale Astronomische Unie telt een tienduizend-tal leden. Dat zijn in de regel sterrenkundigen met een vaste baan, de doctoraatsstudenten moeten er dus nog bijgeteld worden. Mijn schatting is dat een 20% zich vooral met planetenonderzoek bezighouden, dat zijn er dus zo een 2000. Die weten allemaal wel iets over Mars, maar er zijn er weinig die zich exclusief met die planeet bezighouden. Dat laatste heeft ook weinig zin, Mars op zichzelf bestuderen heeft minder zin dan in de bredere context waarin planetenonderzoek hoort. Natuurlijk is het zo dat er onderzoekers zijn die sterk betrokken zijn in missies naar de planeet Mars, en die hebben niet veel tijd voor iets anders; die schat ik op enkele honderden.

  • 21/01/2011 - Jacques (vraagsteller)

    Geachte professor Christoffel Waelkens, Zeer hartelijk dank voor Uw snelle en exacte antwoord. Uw gegevens heb ik nodig. Ik wens U veel succes en geluk met Uw werk en Uzelf. Jacques Vlamings

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Christoffel Waelkens

Sterrenkunde

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen