Is tijd niet verschillend voor elke waarnemer?

Aslan, 17 jaar
10 januari 2011

Er wordt gezegd dat als we een trein zouden hebben die bijna even snel is als lichtsnelheid dat dan de tijd in die trein trager verloopt maar volgens Einstein
gaat de tijd over iedereen (die beweegt) anders gedragen.
Als iemand in Brussel vertrekt richting Paris,dan kan de waarnemer in de trein zeggen dat die aarde onder hem is doorgerold maar iemand naast die sporen (diege die de trein voorbij ziet gaan) kan toch ook zeggen dat de trein beweegt ("ik sta stil")

Dus waarom zou dan iemand die in de trein is jonger blijven (trage tijdverloop)
dan iemand die naast de sporen staat?
Immers ze kunnen beide zeggen dat ze bewegen (bijna evensnel als licht)

Veronderstel dat we toch zo'n trein kunnen bouwen die bijna even snel is al lichtsnelheid.
Dan,volgens Einstein, die trein bijna oneindige grote massa en bijna oneindig klein worden.
Aangezien van die 'bijna oneindig grote massa' kan de zwaartekracht toch geen toch geen trein op de aarde houden (die moet er uitvliegen,omdat die rechtdoor zal gaan)
En omgekeerd is het ook zo dat massa trein die bijna oneindig groot is + massa van de aarde gedeeld door de afstand tussen beide 'voorwerpen'
veel groot aangezien die trein bijna oneindig grote masse heeft, moet die dan onder grond gaan vanwege zijn enorme kracht die ontstaat die we dan zwaartekracht noemen.
Hoe zit het dan eigenlijk in elkaar?
Want die 2 spreken tegen elkaar (lijkt wel een paradox)

Alvast bedankt om het uit te leggen

Antwoord

Pas op, om de leeftijden van de treinreiziger en de thuisblijver met elkaar te vergelijken moeten ze weer bij elkaar komen. Dat kan op twee manieren:

- ofwel kan de thuisblijver de treinreiziger achterna gaan. Dan hebben ze beiden dezelfde beweging gemaakt en zullen ze in Parijs beiden even oud zijn. Maar dat is wellicht niet de bedoeling in uw vraag.

- de reiziger zal dus van Parijs moeten terug keren, en dat maakt dat de situaties van de twee vrienden NIET meer equivalent, en dus niet meer uitwisselbaar zijn. Want de reiziger moet, om terug te keren, stoppen en in de andere richting gaan. Zelfs al gebeurt dit ogenblikkelijk, hij verandert op dat moment van inertiaalstelsel. De thuisblijver heeft dat niet gedaan.

Het helpt ook niet dat je de ene rond de aarde laat rijden. Het wordt eigenlijk allemaal nog erger. Zo kan hij wel zonder om te keren terug bij de thuisblijver komen, maar dan beweegt hij wel in een cirkelbeweging. Dat is inderdaad een grote cirkel is maakt niet uit, het is en blijft een cirkel en dus geen rechte lijn.
Dit betekent dat hij zich in een stelsel bevindt dat constant versnelt tegenover de thuisblijver. Immers "versnelling" in de fysica is een vector. Je "versnelt" dus ook wanneer je van richting verandert, zelfs indien de grootte van de snelheid uitgedrukt in km/s dezelfde blijft.
En daarom kan je de twee nu ook in geen geval als uitwisselbaar beschouwen en zijn de stelsels niet meer onderling inertiaal. De speciale relativiteitstheorie voldoet dan niet meer en je zal de algemene relativiteitstheorie moeten gebruiken.

Er werden op dit forum reeds vele vragen gesteld over de tweelingparadox, ook over de specifieke vraag waarom ze niet uitwisselbaar zijn. Zoek maar eens in het archief. Maar akkoord, het blijft een fascinerend onderwerp.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen