Heeft het zin om als individu ecologisch te handelen zolang bedrijven en vele andere mensen dit niet doen en zich zelfs niet bewust zijn van alle ecologische problemen?

Jens, 21 jaar
10 januari 2011

Heeft het zin om ecologisch te handelen zolang er niet meer maatregelen genomen worden door de overheden (evt. UN) die iedereen oplegt om ecologisch te handelen? Zelfs als België en zeer ecologisch land zou zijn, zou dit weinig uitmaken op wereldvlak, omdat de meeste andere landen nog maar weinig milieureglementeringen hebben en de mensen niet voldoende bewust worden gemaakt van het probleem, zoals in de VS (dat met voorsprong het meest vervuilende land ter wereld is). Ook bedrijven (op enkele uitzondering na) handelen maar weinig milieubewust, terwijl zij in verhouding véél meer verbruiken/vervuilen/... dan de gewone consument . Heeft het dan zin, zolang hier niks aan gebeurd, om als individu ecologisch te handelen? Maakt het een verschil?

Antwoord

Kan je op eigen houtje het leefmilieu op wereldschaal veranderen? Natuurlijk niet. Dus een gemakkelijk antwoord op jouw vraag, zoals jij ze stelt, is "Neen, het heeft geen zin". Dit antwoord is echter te gemakkelijk. Door zelf aandacht te besteden aan natuur en milieu in je eigen leven, ga je ook mensen uit je omgeving beïnvloeden. Op deze manier kunnen ideeën en leefwijzen zich verspreiden. Ook zal de media dit oppikken en het leefmilieu geregeld in de picture houden. Hierdoor zullen de politieke leiders er zich ook af en toe mee bezighouden. Hoe beperkt sommige politieke maatregelen ook zijn, ze wegen toch al zwaarder door dan de individuele acties waar alles mee begonnen is. Ook kan je op lokaal vlak wel degelijk heel wat wezenlijks tot stand brengen. Een goed voorbeeld is je eigen tuin, zo je die hebt. Door die ecologisch te beheren geef je echt nieuwe kansen aan tal van planten en dieren en help je de biodiversiteit, zij het dan op microschaal, echt vooruit. Maar waarschijnlijk het belangrijkste is dat, als je iets waardevol vindt, en je handelt ernaar, je de zin in je eigen leven bewaart! Zingeving bedrijf je uiteindelijk zelf, liefst gesteund door een gemeenschap gelijkgezinden. Wat zorg voor natuur en milieu betreft is die gemeenschap er zeker en vast. We moeten toch ergens in geloven. De slogan waar ik altijd in geloofd heb is "verbeter de wereld: begin bij jezelf".

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen