Kan een dier of plant van nature onvruchtbaar zijn?

Chris, 26 jaar
21 december 2010

Normaal zou elk dier en elke plant van nature vruchtbaar moeten zijn, dus ook elke mens. Bij mensen komt onvruchtbaarheid voor.
Maar komt het ook voor in het wild, bij wilde dieren en/of planten? En hoe kan een dier onvruchtbaar zijn zonder castratie of sterilisatie van het dier?

Antwoord

Beste,

Wanneer dieren of planten in de natuur onvruchtbaar zijn als gevolg van erfelijke eigenschappen, dan zullen ze geen nakomelingen krijgen en verdwijnen hun erfelijke eigenschappen uit de populatie... Dus zijn er normaal geen (of zeer weinig) onvruchtbare individu's in de natuur.

Maar, er kunnen invloeden uit het milieu zijn die onvruchtbaarheid veroorzaken. Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van de menselijke industrie en afval kunnen opstapelen in water en onvruchtbaarheid veroorzaken, bv. bij vissen. Ondermeer afvalstoffen van de plasticindustrie verstoren de normale hormonale werking van deze dieren en kunnen zelfs geslachtsverandering veroorzaken. 

Dus, om op uw vraag te antwoorden, de mens is verantwoordelijk voor toenemende onvruchtbaarheid bij dieren in de natuur.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen