Waarom kan ik niets van buiten leren? Ik doe erg mijn best en wil het heel graag kunnen maar het lukt niet. Hoe komt het dat niet iedereen dat goed kan en kan je daar iets aan doen?

jacob, 14 jaar
14 december 2010

Antwoord

Beste Jacob

Het geheugen van een gemiddeld mens is niet gemaakt om zaken "van buiten" te leren, tenminste als je van buiten leren ziet als het opslaan van informatie zonder die noodzakelijk te begrijpen.

Wanneer je bv. een cursus probeert te "blokken", dan probeer je alle informatie in je hoofd te stoppen. Meestal heb je dan het gevoel dat eerder opgenomen informatie er terug uitloopt. Dat heeft te maken met het feit dat je informatie die je "blokt" in je kortetermijngeheugen probeert te stockeren en dat is erg beperkt van omvang.

De kunst bestaat erin om de informatie in je grotere langetermijngeheugen te krijgen en dat lukt voor de meeste mensen enkel wanneer je er betekenisvolle gehelen van maakt: wat je leert moet duidelijk zijn voor jezelf, je moet er een goed beeld (mentaal schema) van hebben in je hoofd.
Iemand die geen voetbal speelt zal het bv. erg moeilijk vinden om voetbalregels te "leren". Pas wanneer hij het spelletje door heeft en "ziet" wat de regels betekenen, zal hij ze kunnen onthouden. Iemand die voetbal speelt zal zich de regels vanzelf kunnen voorstellen wanneer hij ze leert.

Ik veronderstel dat je "van buiten" wil leren omdat je in school lijstjes moet leren of zo? Buiten de vaststelling dat lijstjes leren in feite nutteloos is, zou je de lijstjes voor jezelf dus betekenisvol moeten maken. Je moet "zien" waarom de elementen in het lijstje belangrijk zijn...

Als het gaat om leren voor een examen, dan is er een methode die je kan gebruiken zonder van buiten te moeten leren:
Je studeert best voor een examen op de manier die het best aansluit bij dat examen. Meestal mag je bij je examen geen cursus of boek of ander informatiemateriaal gebruiken. De meeste leerlingen/studenten studeren echter steeds met dat materiaal voor hun neus en doen dus niet wat ze op het examen wel moeten kunnen. Je kijkt en ziet wat juist is, maar je formuleert het niet zelf. Bovendien is een cursus leren niet steeds de meest boeiende bezigheid en afleiding is dan makkelijk een storende factor.

Wat doe je dan wel best? Het geheim van goed studeren zit in het zelf formuleren/uitleggen van wat je moet leren. Dat wil zeggen dat je moet weten hoe alles in elkaar zit, je moet bv. kunnen uitleggen van begin tot einde wat er met het eten gebeurt dat je opeet.

Wat moet je daarvoor doen? Je kan eerst proberen om op basis van de titeltjes in een cursus het hele verhaal te vertellen, zonder de cursus te gebruiken. Wat je niet meer precies weet uit de lessen, kan je dan opzoeken in de cursus, maar pas nadat je uitgelegd hebt wat je nog wist. Een schema (liefst een soort spinschema) kan daarbij handig zijn, maar het mag niet overgepend worden uit de cursus (dan heeft het vaak niet veel nut) maar moet uit je hoofd komen. Op het examen moet je dat schema ook uit je hoofd kunnen halen.
Als je eerst de informatie moet nalezen omdat je helemaal niet meer weet hoe het in elkaar zat, dan lees je de informatie best eerst door met de bedoeling van het te begrijpen, maar niet om het te onthouden (dat werkt goed onthouden net tegen). Daarna (laat best wat tijd tussen het lezen en de volgende stap) ga je aan de slag zonder cursus zoals hierboven vermeld is. De cursus gebruik je dus om te checken of je het zelf goed kan uitleggen.

Als je echt snel wil werken, werk je beter met twee of drie omdat je dan aan elkaar kan uitleggen hoe jij denkt dat alles in elkaar zit. De anderen kunnen dan het checken van de correctheid doen, en dat gaat sneller. Een groepje dat bij de zaak blijft, kan zo veel meer informatie op een bruikbare manier verwerken. En dat is wel belangrijk: de informatie die je "hebt" in je hoofd moet bruikbaar zijn en dat kan enkel als je begrepen hebt hoe het in elkaar zit ("structuur" noemen we dat). Van buiten blokken (zonder te begrijpen) is dus absoluut af te raden. Je zal daarmee nooit op slimme vragen kunnen antwoorden.

Voor oefeningenvakken (rekenen enz.) moet je zorgen dat je de oefeningen vlot kan maken zonder gebruik te maken van voorbeeldoefeningen. Dat kan je enkel bereiken door zo veel mogelijk, ook moeilijkere, oefeningen te maken.

Succes!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen