Hoe kan het dat je overlijdt aan metastasen? Het zijn kwaadaardige cellen maar waarom ga je er dood aan?

Jose, 54 jaar
12 december 2010

Iedereen weet dat je vroeg of laat komt te overlijden aan metastasen.
Maar waarom blijf je niet leven?
Waarom is het niet met leven verenigbaar?
Iedereen vindt het logisch maar ik weet niet wat of waarom het gebeurt.

Antwoord

Beste Jose,

Metastasen of uitzaaiingen van kanker leiden niet altijd onmiddellijk tot de dood, maar hebben op lange termijn wel een ongunstige prognose om meerdere redenen. De manier en de termijn waarop waarop metastasen tot de dood zullen leiden hangt af van verschillende zaken en is dus heel moeilijk te voorspellen. Het type kanker, het aangetast orgaan en de algemene toestand en andere ziekten van de patiënt spelen allemaal een rol. Sommige mensen kunnen nog talrijke jaren leven met uitzaaiingen, terwijl anderen snel achteruit gaan.

Om te beginnen bevinden metastasen zich, net als de oorspronkelijke kanker, in een orgaan. In dit orgaan kunnen ze schade veroorzaken en de functie hypothekeren. Zo kunnen levermetastasen aanleiding geven tot leverfalen, wat dodelijk is. Hersenuitzaaiingen geven druk op het normaal hersenweefsel en verstoren het zo in zijn normale functie. Ook de overdruk in de schedel ten gevolgen van metastasen kan tot de dood leiden. Metastasen thv het buikvlies  kunnen dan weer de functie van organen in de buik aantasten, zoals de darmen, en dodelijke complicaties veroorzaken.

Verder is kanker, en ook zijn uitzaaiingen, iets wat een zware tol eist van het lichaam. De snelgroeiende massa zorgt dat mensen uitgeput geraken en soms sterk vermageren. Hierdoor gaat de algemene toestand achteruit, en worden mensen met uitzaaiingen vaak geveld door banale aandoeningen, die voor normale mensen niet dodelijk zouden zijn. Sommige kankers, zoals lymfomen, tasten ook rechtstreeks het immuunsysteem aan waardoor kankerpatiënten kunnen overlijden aan infecties die anders gemakkelijk te genezen zijn, zoals urineweginfecties of luchtweginfecties.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen