Waarom zijn bij zoogdieren de mannetjes groter dan de vrouwtjes?

Chris, 26 jaar
10 december 2010

Bij vrijwel alle zoogdieren (alsook de mens) zijn de mannetjes gemiddeld groter dan de vrouwtjes.
Bij andere dieren zoals spinnen zijn de vrouwtjes groter.
Maar hoe zou dit komen?

Antwoord

Beste,

De grootteverschillen bij bv. zoogdieren van dezelfde soort maken deel uit van het "seksueel dimorfisme": verschillen in bouw, kleur, ornamenten zoals gewei, beharing, enz. tussen man en vrouw.

Dit is het gevolg van voortplantingsgedrag: mannelijke dieren hebben er belang bij om zo veel mogelijk vrouwelijke dieren te bevruchten, terwijl vrouwelijke dieren geen belang hebben bij het vinden van zo veel mogelijk partners (dit uit zich ook in het feit dat mannen zeer veel spermacellen produceren, terwijl vrouwen slechts een betrekkelijk klein aantal eicellen kunnen aanmaken).

Er ontstaat daardoor competitie tussen mannen voor het kunnen bevruchten van een vrouwelijke partner. Grootte is een voordeel wanneer twee mannen om een vrouw moeten strijden; het is ook mogelijk dat vrouwen een voorkeur hebben voor grotere partners. Dit leidt tot seksuele selectie (een variante van de natuurlijke selectie) van de eigenschap "grotere man". Hetzelfde geldt voor bv. grotere staart bij mannelijke pauwen, groter gewei bij herten, ...

Bij andere dieren, zoals spinnen, kan het voortplantingsgedrag er anders uitzien. Bij spinnen bv. is het zo dat het vrouwtje ergens verstopt zit terwijl de mannetjes erop uittrekken om ze te zoeken. Het mannetje loopt daardoor een veel groter risico om onderweg te worden opgegeten door een roofdier. Dit leidt ertoe dat er relatief meer vrouwtjes zijn en minder mannetjes, wat de competitie tussen mannetjes vermindert en dus het voordeel van grootte vermindert. Kleinere mannetjes zouden zelfs een voordeel hebben omdat ze op hun tocht minder opvallen voor de roofdieren. Mannelijke spinnen worden ook vroeger seksueel rijp, dus bij een kleinere afmeting dan de vrouwtjes.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen