Wat is de oorspronkelijke betekenis van het woord "metro"?

Stulens, 39 jaar
14 mei 2008

Ik weet dat een metro een ondergrondse trein is maar bv in metropool of metronoom is er een andere betekenis.

Antwoord

Metro is de afkorting van het Franse chemin de fer métropolitain. Oorspronkelijk verwees deze term naar het spoorwegnet van de hoofdstad Parijs : métropole betekent hoofdstad, grootstad en is afgeleid van het Grieks, waar het oorspronkelijk samengesteld is uit "moeder" en "stad", dus de stad waaruit men koloniseert.

Later is het hoofdstedelijk spoorwegnet ondergronds geworden en heeft de elliptische vorm métropolitain, afgekort tot métro, de betekenis van ondergronds grootstedelijk spoorwegnet gekregen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen