Weet men wanneer het marsachtige object, dat later onze maan werd, is onstaan in het zonnestelsel?

simon, 27 jaar
2 november 2010

Ik weet dat de maan is onststaan door een botsing van de aarde tegen een planeet ter grootte van Mars. Weet men wanneer deze planeet is ontstaan? In het begin van het zonnestelsel? Voor de omwenteling van de aarde? Of erna?

Antwoord


De duur van het proces van de vorming van de vier aardse planeten (Mercurius, Venus, Aarde, Mars) wordt geschat op enkele tientallen miljoenen jaren.  Jupiter is sneller gevormd, en was waarchijnlijk afgewerkt binnen een tiental miljoenen jaren.

Het algemene scenario is dat planeten geleidelijk zijn opgebouwd uit kleinere componenten: eerst kleine stofdeeltjes die aan elkaar zijn gaan plakken tot uiteindelijk macroscopische brokstukken, die dan door gravitationele processen uiteindelijk zijn samengekomen in een beperkt aantal grote 'planeten', die elk zowat alle brokstukken in het gebied rond hun baan hebben opgeraapt.

Belangrijk voor uw vraag is dat dit vormingsproces een proces met vallen en opstaan was.  Het is nooit uitgesloten dat twee gelijkaardige objecten te hard op elkaar impacteren, en zodoende het geleverde werk weer vernietigen, zodat het allemaal opnieuw moet beginnen.  Bij computersimulaties waarmee men erin slaagt om uiteindelijk ons huidige zonnestelsel 'voort te brengen', is het vaak zo dat planeten zoals de Aarde al meerdere keren vernietigd zijn vooraleer er uiteindelijke een stabiele eindoplossing voor het systeem wordt gevonden.

Je kan dus niet zomaar zeggen 'op dag zoveel is de Aarde of is Mars gevormd'.  Materie binnen de Aarde en Mars heeft typisch al in verschillende (inmiddels teloor gegane) planeten gezeten voordat een min of meer stabiele oplossing werd gevonden.  Het is dan waarschijnlijk dat de botsing met de marsachtige planeet die tot het Aarde-Maan-systeem aanleiding heeft gegeven, zowat de laatste is geweest die we hebben moeten ondergaan.  Hoe lang dat geleden is, probeert men te weten te komen uit dateringen van maanstenen, maar heel eenduidig zijn de resultaten niet.  Een van de misschien meer betrouwbare bepalingen is misschien 4.527 miljard jaar geleden, hetgeen zou betekenen 40 miljoen jaar na het ontstaan van het zonnestelsel, en het is vaak vanuit die meting dat men de tijd nodig om de aardse planeten te vormen op 30-50 miljoen jaren schat.

Het is dan ook waarschijnlijk dat dat marsachtige object ook vanuit die tijd dateert.  Maar net als voor de Aarde is het onmogelijk om in detail de geschiedenis ervan gedurende de eerste 40 miljoen jaren te reconstrueren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen