Wat is tegenwoordig de zin van enige religie?

andre, 48 jaar
24 oktober 2010

Heeft het zin om een religie te volgen? En welke is dan de meest aangewezen in de huidige tijd, na alle wetenschappelijke onderzoeken en eventueele vaste bewijzen?

Antwoord

Dag André,

Of je al dan niet een religie wenst te volgen, laat ik volledig aan je eigen oordeel over. Naar mijn bescheiden kan niemand pretenderen het recht te hebben anderen te  zeggen wat ze al dan niet met hun leven moeten doen.

Waar het religies, of laat ik liever "godsdiensten" zeggen, wil ik wel even het volgende kwijt. Maak een onderscheid tussen "openbaringsgodsdiensten" (katholicisme, islam, jodendom, ...) en min of meer gestructureerde geloofssystemen die al dan niet theïstisch zijn. De theïstische systemen zullen over het algemeen polytheïstisch zijn (druïdisme bijvoorbeeld); bij de atheïstische vinden we bijvoorbeeld het boeddhisme en het taoïsme.

Op de vraag welke nu de meest aangewezen is in de huidige tijd, na alle wetenschappelijke onderzoeken - om je eigen woorden te gebruiken - kunnen de uitspraken van de volgende grote wetenschappers en grondleggers van de relativiteitsfysica en de kwantummechanica een aanwijzing zijn: 

- "De religie van de toekomst zal een kosmische religie zijn. Het zou een persoonlijke God moeten transcenderen, en dogma en theologie vermijden. Zowel het natuurlijke als het spirituele betreffende, zou het gebaseerd moeten zijn op een religieuze intuïtie, afkomstig van de ervaring van alle natuurlijke en spirituele dingen als een betekenisvolle eenheid. Het boeddhisme beantwoord deze beschrijving. Als er een religie is die om zou kunnen gaan met de moderne wetenschappelijke behoeften, zou dat het boeddhisme zijn." Albert Einstein

- “De opvattingen over het menselijk kennen, die op basis van de ontdekkingen in de atoomfysica ontwikkeld worden, zijn bepaald niet volkomen onbekend en volkomen nieuw. Zelfs in onze eigen cultuur hebben ze al een geschiedenis achter zich, en in de gedachtewereld van boeddhisten en Hindoes nemen ze een meer centrale plaats in. We kunnen een uitbouw en een verfijning van deze oude wijsheid verwachten.” Robert Oppenheimer

- “Voor parallellen met wat de atoomtheorie ons leert moeten we ons richten op die kentheoretische problemen, waarmee denkers als Boeddha en Lao Tze al geconfronteerd werden. Daarmee kunnen we proberen harmonie te brengen in onze positie als toeschouwer én acteur in het grootse drama van ons bestaan.” Niels Bohr

Als verdere lectuur in die materie zou ik je een bibliotheek van werken kunnen aanbevelen, maar ik geef je de volgende mee - in volgorde van belangrijkheid

- De filosoof en de monnik (Matthieu Ricard en Trinh Xuan Thuan)

- De dansende Woe-Li meesters (Gary Zukav)

- De Tao van Fysica (Fritjof Capra)

Wie het boeddhisme omarmt is volledig vrij dat boeddhisme te beleven zoals hij dat wil. Het boeddhisme is veel meer dan alleen maar het tibetaanse boeddhisme, dat misschien wel het meest bekende is, maar ook het meest onbegrepen.

Over de verhouding tussen boeddhisme en moderne wetenschap kan ik je volgend boek aanbevelen:

- De duizend gezichten van het boeddhisme, een nieuwe levenskunst voor het Westen - red. Frans Goetghebeur, uitg. Lannoo

en ook de website van Mind and Life.

Als je kennis wil nemen van een duidelijke vergelijking tussen het westerse en het oosterse denken, dan kan ik je alleen maar het werk van Prof. dr. Ulrich Libbrecht over comparatieve filosofie aanbevelen. Het vierdelige standaardwerk dat hij geschreven heeft - zijn levenswerk - is zeer moeilijk te bevatten voor een leek in de filosofie, maar hij heeft ook enkele meer vulgariserende werken geschreven.

De studie van de comparatieve filosofie kun je volgen in de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen (www.scf.be). 

Kort gezegd komt het op het volgende neer:
- Westerse filosofie = de filosofie van het Zijn; subject is tegengesteld aan object
- Indische filosofie (oa. boeddhisme) = de filosofie van het Niet-Zijn; subject is gelijk aan object
- Chinese filosofie (oa. taoïsme) = de filosofie van het Worden; subject is een deelverzameling van het object

Ik hoop je hiermee een beetje op weg geholpen te hebben. Als je er meer over te weten wil komen, dan mag je me gerust schrijven: johan.dhaenen@howest.be

Vriendelijke groet 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

lic. D'haenen Johan

Filosofie, ethiek, holistisch denken, boeddhisme, taoïsme China - oosterse filosofie

Hogeschool West-Vlaanderen
Marksesteenweg 58 B-8500 Kortrijk
http://www.howest.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw