Als alle materie, anti-materie heeft, betekent dan de antimaterie van ons lichaam kan veranderen en daarmee invloed heeft op onze materie (lichaam)?

Mink, 14 jaar
13 oktober 2010

Ik ga er even van uit dat alle materie, anti-materie heeft.

Wanneer wij de materie van iets veranderen dan moet de anti-materie mee veranderen, anders is het niet een soort van weerspiegeling. Maar als de anti-materie nu eens veranderd, veranderd daardoor de materie ook.

Als dat zo is, is het dan mogelijk dat, dat invloed heeft op ons lichaam, wanneer wij zelf die anti-materie kunnen sturen?

PS: Ik zit in 3vwo+ en deze informatie ben ik van plan te gebruiken voor een project. Wanneer antwoord in Nederlands niet mogelijk is, is Engels ook goed.

Antwoord

     Uw allereerste uitgangspunt is eigenlijk al fout. Men leest soms "elk materiedeeltje heeft zijn antideeltje" maar dat is fout geformuleerd. Je moet zeggen "voor elk TYPE materiedeeltje bestaat er een antimateriedeeltje". Maar dat wil niet zeggen dat het heelal voor 50% uit materie en voor 50% uit antimaterie bestaat.
     Het waarneembare heelal bestaat vrijwel uitsluitend uit materie. Bij de vorming van het heelal (big bang) werd er zowel materie als antimaterie gevormd, maar met een heel miniem overschot aan materie. Toen begon materie en antimaterie elkaar te anihileren, maar dat kleine overschot aan materie bleef natuurlijk over, en daar is ons heelal nu uit opgebouwd.
     Ons lichaam bestaat dus uitsluitend uit materie en die kan niet zomaar spontaan plots omvormen in antimaterie.
     Er zijn processen in het heelal waarbij uit hoogenergetische fotonen paren ontstaan van een deeltje en zij anitideeltje. Dat antideeltje zal dan weer worden geanihileerd als het een deeltje ontmoet. Ook in deeltjesversnellers kan met dergelijke koppels kortstondig maken.
    Maar nogmaals, ga er maar vanuit dat ons waarneembare heelal vrijwel uitsluitend uit materie bestaat.
    Je zou voor je project misschien kunnen nagaan welke processen in staat zijn een deeltje-antideeltje paar te maken. Zoek eens op wikipedia onder het trefwoord "gammastraling".

   Let ook op : over materie en antimaterie wordt heel wat onzin verteld, die dan wel heel sensationeel is, maar wetenschappelijk nergens op slaat. Let erop dat je dergelijke rommel niet in je project opneemt want het zou de wetenschappelijke waarde ervan naar beneden halen.
- Zoek informatie op betrouwbare websites
- Probeer steeds meerdere bronnen te raadplegen
- vermeld in de tekst van je project ook al die bronnen. Dat is wat wetenschappers in hun pulbicaties ook doen zodat de lezer kan nagaan waar je je informatie vandaan hebt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof.dr. Paul Hellings

Vakgroep Wiskunde, Fac. IIW, KU Leuven

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen