Wat was er dan het eerst? De dinosaurus of het ei?

Aron, 12 jaar
12 mei 2008

Ik lees het antwoord op de vraag wat er het eerst was, "de kip of het ei".
Nu ben ik eigenlijk nog niks wijzer geworden want nu stel ik me de vraag wie er het eerst was, de dinosaurus of het ei?

Antwoord

Tja, Aron, zo eenvoudig is het natuurlijk niet gegaan. Het is niet zo dat er, 200 miljoen jaar geleden, op een zonnige morgen plots een ei in de savanne lag. Of dat een dinovrouwtje plots de behoefte voelde om een ei te leggen. Ook de dino's hadden, net zoals de kippen, voorlopers: de eerste viervoetige landdieren, en die stammen weer af van visachtige voorouders die in het water leefden. Dat is allemaal heel geleidelijk gegaan, en het heeft ontzettend lang geduurd. De oudste sporen van levende wezens dateren van 3,5 miljard jaar geleden, dat is onvoorstelbaar lang. Als de hele evolutie in de plaats van die 3,5 miljard jaar maar één jaar had geduurd, van 1 januari tot 31 december, dan zouden er tot in oktober alleen maar ééncellige wezentjes zijn. In de loop van de maand oktober ontstaan stilaan meer complexe levende wezens, onder andere primitieve vissen die al een soort ruggengraat hebben. Vanaf half november vind je stilaan ook leven op het land, en van 10 december tot dichtbij de kerst is de bloeitijd van de dino's. Mensachtigen verschijnen pas op oudejaar in de namiddag, de moderne mens om kwart voor middernacht...
Als ik nu zeg: het ei was er het eerst want die primitieve viervoeters legden ook eieren, dan weet ik al wat je gaat vragen. Laten we dus ineens maar helemaal teruggaan naar die allereerste primitieve levende wezentjes van de eerste 3 miljard jaar. Die leken hoegenaamd niet op een kip of een dino, ze leken al wat meer op een ei maar het waren ook echt geen eieren. Een belangrijk moment in de evolutie, dat te maken heeft met je vraag, is het ontstaan van een systeem van voortplanting met twee partners. De oudste eencellige wezens plantten zich voort door te splitsen, er zijn ook vandaag nog heel wat eencelligen die zich op die manier voortplanten. Maar een ei impliceert een vader en een moeder - dus moet je de oudste voorlopers van eieren gaan zoeken bij de allereerste wezens die zich op die manier voortplantten. Helaas vind je dat soort informatie over voortplantingssystemen niet in de oudste fossielen die onze getuigen zijn van hoe de evolutie verlopen is. Het blijft dus, vrees ik, een vraag om over na te denken, een vraag die ons allemaal kan toelaten om heel veel bij te leren als we er over nadenken, maar een vraag zonder definitief antwoord.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen