Is de Renus die Caesar en de klassieken beschrijven wel de huidige Rijn ?

Sander, 32 jaar
21 september 2010

Ik heb uiteenzettingen van de heer Delahaye, streekarchivaris, gelezen die dit namelijk tegenspreken. Je kan ze vinden op http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/rhenus.htm. En die tegensprekingen zijn talrijk. Hoe belangrijk is die identificatie van Renus met Rijn voor theorieƫn als de grote volkverhuizing uit de 4e eeuw? Kan het overwogen worden die identificatie in vraag te stellen ?

Antwoord

Wat een verwarring omdat verschillende rivieren dezelfde naam (of ten minste van dezelfde etymologische oorsprong) dragen! Omdat Zenne en Seine van oorsprong dezelfde naam zijn gaat Brussel toch nog niet het oude Lutetia zijn. Omdat Ijzer en Isère of Isar dezelfde oorsprong hebben gaat de Ijzer nog geen kolkende bergrivier worden? Laat de rivieren rustig op hun plaats liggen en hun historische rol spelen. 'Vader Rijn' is een historisch enorm belangrijke rivier waarop ook de Romeinen zich niet miskeken hebben. Colonia Agrippinensis, het huidige Keulen, heeft als hoofdstad van Germania Inferior steevast aan de Rijn gelegen, ook in de Romeinse tijd.

Anderzijds is de historische betekenis van de Schelde, als administratieve grens tussen het oorspronkelijke Frankrijk en Lotharingen/ Duitse Keizerrijk in Vlaanderen wat in de vergetelheid geraakt. Anders zou er meer begrip zijn voor de hardnekkigheid waarmee de Franse heersers de herovering van Vlaanderen hebben nagestreefd en de quasi permanente staat van militaire agressie van Frankrijk ten opzichte van de Nederlanden, vanaf de Middeleeuwen tot de tijd van Napoleon (mogelijks nog voortgezet nadien met andere middelen). Toch mag het strategische belang van de Schelde in de tijd van de Romeinse verovering niet overschat worden. De kustlijn was toen nog redelijk gesloten, de Westerschelde onbestaand, en de Oosterscheldemonding zonder veel kenmerken van getijde-invloed. Maar de Schelde lag wel al op zijn huidige plek en stroomde niet langs Cap-Blanc-Nez naar de zee. De Romeinse of Griekse schrijvers die zulks zouden beweren konden vanuit hun Middellandse Zeegebied niet beter weten, of zijn alleszins verkeerd geïnterpreteerd waanneer hun kartografische en naamkundige nauwkeurigheid wordt toegeschreven.

Alle gevolgtrekkingen uit een stelselmatige hertaling van Rijn door Schelde, bijvoorbeeld inzake de Germaanse volksverhuizingen en verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, behoren tot het rijk der fabeltjes.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen