Komt pedofilie in de bijbel ter sprake?

John , 68 jaar
14 september 2010

In de bijbel worden onder andere overspel, incest, sex met dieren, onanie en dergelijke vernoemd.

Komst pedofilie ook uitdrukkelijk of zijdelings ter sprake?

Antwoord

Ik wil niet rond de pot draaien, maar sommige termen dekken niet meteen de bijbelse lading omdat zij een 'uitvinding' zijn van de 19e of 20e eeuw. Het woord 'homofilie' of 'homoseksualiteit' zal je bijvoorbeeld niet als term of begrip in de bijbel terugvinden. De eerst vraag is natuurlijk wat bedoel je juist met dat begrip? welk gedrag wordt daar onder begrepen? en wordt dit in de veroordelende zin gebruikt nu èn in de tijd waarin de bijbel werd opgetekend en hoe werd dit doorheen de 20 eeuwen bijbelinterpretatie gebruikt. Handelingen die in de bijbel negatief worden beschreven worden vandaag door sommigen geïnterpreteerd: dat was te tijdsgeest. Of men bedoelde daar iets anders mee (nogmaals: homoseksuele handelingen).

De term pedofilie is dus ook geen term die in de bijbel te vinden is. Er is wel het strenge woord van Jezus over ergernis geven aan kinderen, "die verdiend om met een molensteen in het water te worden geworpen".... Maar wat hield dat in in Jezus'tijd, wat in deze tijd? (bv. drugsgebruik in aanwezigheid van kinderen? ).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen