Hoe komt het dat 12-13 jarigen brutaler/mondiger zijn dan vroeger?

Melle, 17 jaar
9 september 2010

Wij doen een sociaal wetenschappelijk onderzoek voor ons eindwerk naar brutaliteit onder jeugd.
Wij vroegen ons af hoe het komt dat 12-13 jarigen alsmaar brutaler en mondiger worden?

Antwoord

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen brutaliteit en mondigheid.  Brutaliteit verwijst naar onbeschoft, grof of aanmatigend gedrag.  Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat 12-13-jarigen over het algemeen brutaler zouden worden. Mondigheid verwijst naar de bekwaamheid een eigen mening te vormen en hiervoor op te komen. De verhouding tussen volwassenen en jongeren verschuift in de richting van een toenemende erkenning van de autonomie van jongeren, zowel in het gezin, als op school, als op het vlak van vrije tijd. Deze ontwikkeling wordt omschreven als de verschuiving van een 'bevelshuishouding' (jongeren gehouden aan gehoorzaamheid en onderwerping aan het gezag van volwassenen) naar een 'onderhandelingshuishouding' (de erkenning van de eigen betekenisverlening van jongeren, waarmee rekening moet gehouden worden).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen