Bij de verbranding van aardgas zie je, bij koud weer, altijd een soort witte rook of een soort witte damp uit de schoorsteen komen. Wat is dit nu precies?

Henk, 61 jaar
8 september 2010Wel houdt deze vraag ook verband met het feit of er bij verbranding van aardgas afzettingen in het rookkanaal plaatsvinden, die het vegen van de schoorsteen noodzakelijk maken.

Antwoord

Beste Henk,

Aardgas is hetzelfde als methaan, de kleinste koolwaterstof bestaande uit één atoom koolstof en vier atomen waterstof. Bij verbranding reageert dit met twee delen zuurstof in de lucht tot koolstofdioxide en twee delen  water: CH4 + 2 O2 -> CO2 +  2 H2O

Dit vormt dan de componenten van de rook die via de schoorsteen verdwijnt. Natuurlijk bij koud weer gaat de waterdamp condenseren tot mistdruppeltjes zoals dat ook gebeurt bij het uitademen bij koud weer, dan zie je ook een soort mist van je adem. Voor de rest is de "rook" bij verbranding van aardgas onzichtbaar.

Wat het tweede deel van de vraag betreft, is het zo dat aardgas zeer zuiver verbrandt en dus vergeleken bv met stookolie veel minder aanleiding kan geven tot afzettingen in het rookkanaal. Dat maakt dat in principe het vegen van de schouw minder acuut is in het geval van verbranding van aardgas. Toch blijft de maatregel van het vegen van de schouw een nuttige voorzorgsmaatregel.

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen