Bestaat het universum uit 99,99 % uit bosonen/natuurkrachten en voor de resterende % uit fermionen/materie ?

John, 48 jaar
6 september 2010

wil weten of ons bestaan grotendeels "leeg" is / niet bestaat uit materie

Antwoord


Reeds hetgeen wij 'materie' noemen, is vooral leegte.  Een atoom bestaat uit een kern en elektronen, waarbij de afmetingen van de bestanddelen veel kleiner zijn dan de onderlinge afstanden.  Als je dan erbij neemt dat er in ons heelal gemiddeld pakweg een enkel atoom is per kubieke millimeter, en dat de afmetingen van een atoom eerder van de orde van fracties van nanometers zijn, dan weet je wel dat er dus vooral leegte is.

Uw aanname dat 'materie' slaat op 'fermionen' en 'leegte' op 'bosonen/natuurkrachten' is niet juist.    Als je twee fermionen samenbrengt, heb je een boson.  Volgens de definitie is een fermion een deeltje met een halftallige spin, en een boson een deeltje met een hele spin.  Het is wel het geval dat de deeltjes die we kennen als de fundamentele bouwstenen van de materie fermionen zijn, en de deeltjes die de natuurkrachten overbrengen bosonen zijn.  Maar de lege ruimte 'natuurkracht' noemen zou ik niet doen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw