Hoe lang overleeft het herpes labialis-virus na uitbraak via de lippen buiten het lichaam?

Ine, 19 jaar
1 september 2010

Als iemand met een gesprongen koortsblaas op de lip drinkt aan een glas, hoelang kan dit virus dan overleven (hiermee bedoel ik hoe lang het besmettelijk blijft, want virussen zitten tussen leven en dood) op dit glas? Als je bijvoorbeeld enkele uren nadien afwast met de hand, is er dan nog besmettingsgevaar via het water op de afwasser of nadien via het gebruik van ander keukengerei dat in hetzelfde afwaswater werd afgewassen?
En kan een virus gedood worden door bv. heet afwaswater (55°C).

En meer algemeen, hoelang kunnen virussen buiten het lichaam overleven?

Antwoord

Viruspartikels leven niet op zich, ze kunnen zich vermenigvuldigen in levende cellen, buiten de cellen is het partikel levensloos, maar wel infectieus materiaal. De duur waarin het partikel buiten een cel/lichaam infectieus blijft verschilt zeer sterk van soort tot soort. Sommige zijn zeer resistent, en overleven passage door riolen (dus typisch virussen die via besmet voedsel kunnen opgenomen worden en infecteren, b.v. hepatitis A virus). Andere zijn heel fragiel, en worden snel niet meer infectieus buiten het lichaam of bij uitdrogen, b.v. HIV. Herpesvirussen zitten in de middenmoot.  Uit experimenten (zie PS) met hoge dosissen virus kan men enkele besluiten trekken. Het virus gaat snel stuk in vloeibaar medium bij hoge temperatuur (50 °C), dus een wasmachine beurt vernietigt het. Op de huid blijft het enkele uren infectieus, op metalen voorwerpen bij kamertemperatuur is de helft reeds inactief na één uur.

Alhoewel in theorie het dus mogelijk is om b.v. besmet te worden door stevig kussen van een metalen voorwerp net nadat een besmette persoon dit deed, zijn dergelijke overdrachten onwaarschijnlijk. Afwassen brengt geen risico op herpes infectie met zich mee.

PS

Plummer and Lewis, Journal of Bacteriology, 1965

Graham et al., Appl. Environ. Microbiol., 1996

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen