Volgens de Europese definitie telt ons land 15% armen maar is dat wel zo?

Jean, 73 jaar
9 augustus 2010

Verdient iedereen juist even weinig dan is er geen armoede. Verdient de ene helft maar 60% van de andere helft,hoeveel ook, dan leeft die helft in armoede.
De Europese definitie geeft meer een idee van de inkomsten verdeling dan van armoede die ten andere zo bepaald niet uit te roeien is.
Wordt door sommigen niet te gemakkelijk beweerd dat er in Belgiƫ 15% armen zijn ?

Antwoord

Beste Jean

Armoede is geen absoluut begrip. Het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de mate waarin men de basisbehoeften kan kopen die men nodig heeft. Deze basisbehoeften worden normaliter gekocht met geld, hetgeen men verdient met een inkomen. Dat is de reden waarom armoede gemeten wordt aan de hand van het inkomen van een persoon. Echter, ook andere aspecten zouden mogelijk zijn, en worden in sommige meetinstrumenten gebruikt, zoals het sociaal netwerk dat iemand heeft.

Armoede is geen absoluut begrip aangezien basisbehoeften niet voor iedereen ter wereld evenveel kosten. De wereldbank zet de definitie van armoede op 1,25 US dollar per dag. Iemand die minder geld ter beschikking heeft wordt "arm" genoemd. Volgens deze definitie zal het percentage armen in België natuurlijk veel lager liggen, als het al niet 0 is.

Een grens zetten op het begrip armoede is niet steeds relevant, aangezien je met het bedrag van die grens (voor de Wereldbank dus 1,25 US dollar) niet in elk land even goed (of slecht) in je basisbehoeften kan voorzien. Dat is de reden waarom er in Europa gekeken wordt naar de verdeling van het inkomen: de armoedegrens wordt hier gezet op 60% van de mediaan. Dat komt omdat er wordt vanuit gegaan dat het mediaan inkomen iets zegt over de duurte van het leven in dat land: hoe hoger het mediaan inkomen, hoe duurder voedsel, een huis, kledij mogen geacht worden. Het mediane inkomen in een land wordt verondersteld je in staat te stellen om voldoende in de basisbehoeften te voorzien. Iemand die dus slechts een bepaalde fractie (60%) van dat inkomen verdient, wordt verondersteld om moeilijk aan zijn/haar basisbehoeften te kunnen voorzien. Op die manier houdt men dus rekening met het verschil in hoe duur het leven in een bepaald land is.

Een perfecte maat voor armoede is dit natuurlijk niet, simpel omdat armoede geen absoluut begrip is, en een perfecte maat niet bestaat. Zo is het natuurlijk niet enkel je inkomen, maar ook je vermogen dat bepaalt hoe "arm" je bent. Het is dus van belang om voor ogen te houden dat je steeds moet kijken naar welke definitie voor armoede er wordt gehanteerd. Zo is het inderdaad te vlug gezegd dat er 15% armen in België zijn wanneer je de definitie van de Wereldbank gebruikt. Maar volgens de Europese definitie is dit wel zo. Het nut van die Europese definitie is dat je op die manier het armoede-percentage tussen landen kan vergelijken. Wanneer je een absolute grens (zoals die 1,25 dollar) zou hanteren is zo'n vergelijking niet eerlijk. Met deze definitie wel, want ze vergelijkt het percentage van de bevolking die minder dan 60% verdient van het mediaan inkomen tussen landen.

Verdient iedereen juist even weinig (hierbij verdient iedereen dus het mediaan inkomen) dan is er volgens deze definitie inderdaad geen armoede. Maar volgens de basisveronderstelling van deze Europese definitie (namelijk dat het mediaan inkomen een inkomen is waarmee men voldoende in zijn basisbehoeften in dat land kan voorzien) klopt dit dan ook, en kan je dan ook beweren dat er in dat land geen armen zijn. Als je deze definitie gebruikt, is armoede inderdaad ook enkel uit te roeien door te zorgen dat de verdeling van het inkomen klein is, namelijk dat iedereen zijn inkomen in de buurt van de mediaan ligt. Zodra er een grotere verdeling is, dan is er een bepaald percentage armoede, ogeacht hoeveel die "armen" in absolute waarde verdienen.

Vriendelijke groeten

Erwin

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Erwin Wauters

Landbouweconomie, landbouwsociologie, statistiek, individuele gedragsverandering

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen