Als een haan een kip bevrucht, bevrucht hij dan 1 ei of een hoeveelheid eitjes?

Linda, 51 jaar
11 mei 2008

Een vriend liet 42 eitjes in een broedmachine uitbroeden, nadat hij gezien had dat de haan 'zijn werk' gedaan had. Slechts 2 eitjes hebben tot kuikentjes geleid.
Moet hij elke dag de haan in het oog houden om te zien of de kip bevrucht wordt? Hij heeft 9 kippen en 1 haan. Of volstaat het dat de haan 1 keer de kip bevrucht in een bepaalde tijd om zeker te zijn dat de eitjes bevrucht zijn?

Antwoord

Hoewel spermacellen van de haan tot 32 dagen kunnen overleven in de geslachtstractus van de kip, is het toch aangeraden minimum 1 maal om de 7 dagen de haan de hen te laten trappen om het aantal bevruchte eieren (1 per kip per dag met af en toe een tussenpauze; zie een andere vraag in deze rubriek) boven de 90 à 95% te houden.

Eén haan voor 9 kippen is ook niet mis, klassiek wordt 1 haan per 10 à 12 kippen geadviseerd, al kan het natuurlijk wel zijn dat de haan een bepaalde voorkeur heeft voor slechts één of enkele kippen.

Mits het correcte gebruik van de broedmachine zou in ideale omstandigheden het uitkippercentage van de eieren toch zeker meer dan 80% moeten bedragen (rekening houdende met de normale embryonale sterfte). Het kan altijd interessant zijn de eieren die niet uitgekomen zijn eens open te breken. Zie je vaak geen of slechts een zeer klein embryo, dan wijst dit meestal op een slechte kwaliteit van het ei of problemen met de ouderdieren. Zie je daarentegen voornamelijk oudere, afgestorven embryo's (met donsveren), dan ligt het probleem meestal aan de broedmachine.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen