Is het eigenlijk verplicht om in een doodskist begraven te worden? En zoja, waarom?

Tine, 23 jaar
29 juli 2010

Mag dit ook in een ander recipiƫnt zijn?

Antwoord

Enkel een doodskist mag gebruikt worden.

Zie hiervoor Art. 12 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij Art. 14 van de wet van 20 september 1998:
"De stoffelijke overschotten dienen in een doodskist geplaatst te worden.
  Een balseming, voorafgaandelijk aan de kisting, kan in de door de Koning bepaalde gevallen toegelaten worden.
  Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, produkten en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
  De Koning omschrijft de in het voorgaande lid bedoelde voorwerpen en procédés, alsook de voorwaarden waaraan een doodskist dient te beantwoorden."
De reden hiervoor wordt impliciet gegeven in de Ministeriële Omzendbrief van 27 januari 2000 betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998, wanneer het gaat over islamitische begravingen: "de kisting en begraving dienen te gebeuren in naleving van de regelgeving inzake de hygiëne en de volksgezondheid. De directe begraving in volle grond en zonder lijkkist kan niet aanvaard worden."

Volgens Art. 24 van de wet van 20 juli 1971 mag ook de asurn na een crematie begraven worden.

Met vriendelijke groeten,

Junior Burssens

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen